רישום עוסק מורשה כעוסק פטור

 

האם אפשר לחזור להיות עוסק פטור אחרי שאני עוסק מורשה?

סעיף 59 לחוק מע"מ -רישום עוסק מורשה כעוסק פטור
(א)  עוסק מורשה שמחזור העסקאות שלו ירד ועמד שנתיים רצופות למטה מן הסכום המחייב רישום כעוסק מורשה, ירשום אותו המנהל מיזמתו או לפי בקשת העוסק, כעוסק פטור; הוראה זו לא תחול על מי שנקבע לגביו שיהיה עוסק מורשה אף אם מחזור העסקאות שלו נמוך מהסכום האמור.

(ב)  עוסק מורשה שמחזור העסקאות שלו בשנה הראשונה לפעילותו נמוך מהסכום המחייב רישום כעוסק מורשה, רשאי המנהל, מיזמתו, לרשום אותו כעוסק פטור.

תקנה 13 לתקנות מע"מ (רישום) קובעת כי עוסק הנמנה על הקבוצות המנויות בתקנה, ירשום אותו המנהל כעוסק מורשה, גם אם על פי סכום מחזור עסקאותיו הוא נחשב לעוסק פטור.
מי לא יכול להיות עוסק פטור

עוסק מורשה שפועל בעסקו מספר שנים והופך לעוסק פטור – סעיף 59 (א) 
במקרה ומחזור עסקאותיו של עוסק מורשה ירד מתחת לתקרה הקובעת לעוסק פטור במשך שנתיים רצופות  ירשום אותו המנהל מיוזמתו או לפי בקשת העוסק כעוסק פטור.

עוסק מורשה הופך לעוסק פטור לאחר השנה הראשונה לרישום במע"מ – סעיף 59 (ב)
עוסק שנרשם כעוסק מורשה ובשנת פעילותו הראשונה מחזור עסקאותיו היה מתחת לתקרה הקובעת לעוסק פטור זכאי להרשם כעוסק פטור וזאת בשונה מהנקבע בסעיף 59 (א) המצריך המתנה של שנתיים רצופות ועמידה במחזור נמוך מהתקרה לעוסק פטור בכל אחת מהשנים.

 

עברתי את תקרת העוסק פטור באופן חד פעמי, מה עושים?

עוסק פטור שבשנה אחת מכל שנות פעילותו עבר את תקרת מחזור העסקאות לעוסק פטור יסווג העוסק על ידי מנהל מע"מ כעוסק מורשה.
במקרה זה למרות ששנה הבאה מחזור העסקאות יכול ויהיה נמוך עדין יאלץ העוסק להמתין שנתיים רצופות בהן יצטרך להוכיח כי בכל אחת מהשנתיים לא עלה מחזור העסקאות שלו על התקרה הקובעת לעוסק פטור.

בעבר היה ניתן למרות שעברתם במעט את תקרת הכנסות לעוסק פטור לדון עם מע"מ ולבקש למרות זאת להשאר כעוסק פטור. היום מע"מ הקשיחו את עמדתם בעניין זה, ואף חריגה מועטה במחזור העסקאות הופכת אוטמטית לעוסק מורשה.
לדעתי זה לא נורא, הרבה פעמים עסקים לא גודלים בגלל המגבלה הפסיכולוגית של לשמור על הרישום כעוסק פטור. 

עברתי את תקרת הכנסות לעוסק פטור, כמה מע"מ אצטרך לשלם?


 

תגיות
איך לבחור רואה חשבון לעסק קטן ? אישור עוסק פטור דוח שנתי לעוסק פטור הוצאות מותרות בניכוי המדריך המקיף עוסק פטור המדריך לעוסק הפטור הקמת שותפות במס הכנסה הקמת שותפות במע"מ זכויות עובדים חישוב הצמדה למדד תשומות הבנייה חישובי הצמדה למדד תשומות הבניה להב -לשכת ארגוני העצמאים והעסקים בישראל מדד המחירים לצרכן וויקפדיה מדרגות מס על הכנסה מיגיעה אישית מדרגות מס לעצמאי 2016 מדרגות מס ויקפדיה מדרגות מס על הכנסה פסיבית לשנת 2016 מדריך ביטוח לאומי מדריך מס על השכרת דירה מדריך מס על השכרת דירה בישראל מיסוי הכנסות משכר דירה מס דירת מגורים לתושב חוץ מס על השכרת דירה מעוסק פטור לעוסק מורשה משרד רואה חשבון בפתח תקווה עוסק מורשה עסקים קטנים ובינוניים-וויקפדיה פקודת השותפויות פתיחת עוסק מורשה פתיחת עוסק פטור פתיחת תיק שותפים קרן השתלמות לעצמאי רו"ח בפתח תקווה רואה חשבון רואה חשבון במרכז רואה חשבון בפ"ת רואה חשבון בפתח תקווה רואה חשבון בפתח תקווה יניב טולדנו רואה חשבון לעסקים קטנים ובינוניים רואה חשבון מומלץ בפתח תקווה רואה חשבון פ"ת רואה חשבון פתח תקווה רשות התאגידים-רישום שותפות שותפות- ויקפדיה שותפות מוגבלת -ויקיפדיה שיעורי ביטוח לאומי לעצמאים בשנת 2017 שירות של תיאום מס

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם