רישום עוסק מורשה כעוסק פטור

סעיף 59 לחוק מע"מ -רישום עוסק מורשה כעוסק פטור
(א) עוסק מורשה שמחזור העסקאות שלו ירד ועמד שנתיים רצופות למטה מן הסכום המחייב רישום כעוסק מורשה, ירשום אותו המנהל מיזמתו או לפי בקשת העוסק, כעוסק פטור; הוראה זו לא תחול על מי שנקבע לגביו שיהיה עוסק מורשה אף אם מחזור העסקאות שלו נמוך מהסכום האמור.

(ב) עוסק מורשה שמחזור העסקאות שלו בשנה הראשונה לפעילותו נמוך מהסכום המחייב רישום כעוסק מורשה, רשאי המנהל, מיזמתו, לרשום אותו כעוסק פטור.

מי לא יכול להיות עוסק פטור
תקנה 13 לתקנות מע"מ (רישום) קובעת כי עוסק הנמנה על הקבוצות המנויות בתקנה, ירשום אותו המנהל כעוסק מורשה, גם אם על פי סכום מחזור עסקאותיו הוא נחשב לעוסק פטור.

עוסק מורשה שפועל בעסקו מספר שנים והופך לעוסק פטור – סעיף 59 (א)
במקרה ומחזור עסקאותיו של עוסק מורשה ירד מתחת לתקרה הקובעת לעוסק פטורבמשך שנתיים רצופות ירשום אותו המנהל מיוזמתו או לפי בקשת העוסק כעוסק פטור.

עוסק מורשה הופך לעוסק פטור לאחר השנה הראשונה לרישום במע"מ – סעיף 59 (ב)
עוסק שנרשם כעוסק מורשה ובשנת פעילותו הראשונה מחזור עסקאותיו היה מתחת לתקרה הקובעת לעוסק פטור זכאי להרשם כעוסק פטור וזאת בשונה מהנקבע בסעיף 59 (א) המצריך המתנה של שנתיים רצופות ועמידה במחזור נמוך מהתקרה לעוסק פטור בכל אחת מהשנים.

עוסק פטור שעבר את תקרת מחזור העסקאות באופן חד פעמי
עוסק פטור שבשנה אחת מכל שנות פעילותו עבר את תקרת מחזור העסקאות לעוסק פטור יסווג העוסק על ידי מנהל מע"מ כעוסק מורשה.
במקרה זה למרות ששנה הבאה מחזור העסקאות יכול ויהיה נמוך עדין יאלץ העוסק להמתין שנתיים רצופות בהן יצטרך להוכיח כי בכל אחת מהשנתיים לא עלה מחזור העסקאות שלו על התקרה הקובעת לעוסק פטור.

עברתי את תקרת הכנסות לעוסק פטור, כמה מע"מ אצטרך לשלם?

תגיות
איך לבחור רואה חשבון לעסק קטן ?אישור עוסק מורשהאישור עוסק פטורדוח שנתי לעוסק פטורהוצאות מותרות בניכויהמדריך המקיף עוסק פטורהמדריך לעוסק הפטורהנהלת חשבונות לרופאיםהצהרת הוןזכויות עובדיםטלפון פקיד שומה טבריהטלפון פקיד שומה ת"אטפסים לעוסק פטורלהב -לשכת ארגוני העצמאים והעסקים בישראלמדרגות מס על הכנסה מיגיעה אישית מדרגות מס לעצמאי 2016 מדרגות מס ויקפדיהמדרגות מס על הכנסה פסיבית לשנת 2016מדריך ביטוח לאומימדריך מס על השכרת דירהמדריך מס על השכרת דירה בישראלמס על השכרת דירהמעוסק פטור לעוסק מורשהמשרד רואה חשבון בפתח תקווהסגירת תיק מס הכנסהסגירת תיק מע"מעוסק זעירעוסק מורשהעוסק פטורעוסק פטור- ויקיפדיהעוסק פטור מע"מעסקים קטנים ובינוניים-וויקפדיהפקודת השותפויותפתיחת עוסק מורשהפתיחת עוסק פטורפתיחת תיק שותפיםקרן השתלמות לעצמאירואה חשבוןרואה חשבון בפ"תרואה חשבון בפתח תקווהרואה חשבון בפתח תקווה יניב טולדנורואה חשבון לעסקים קטנים ובינונייםרואה חשבון מומלץ בפתח תקווהרואה חשבון פ"תרואה חשבון פתח תקווהרופא ויקפדיהשיעורי ביטוח לאומי לעצמאים בשנת 2017

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב google
שיתוף ב whatsapp