חשבונית לשכיר? חבילת שירות לשליחים באפס בירוקטיה

שליחי וולט ? שליחי תן ביס? שליחים שעובדים עם חשבונית לשכיר? אנחנו מציעים חבילת שירות באפס בירוקרטיה עבורכם. עוסק פטור לשליחבמידה ואתה צופה הכנסות של עד כ100 אלף ש"ח בשנה תוכל להירשם כעוסק פטור.כעוסק פטור אינך חייב לדווח מע"מ כל חודשים, וההתנהלות עם רשות המיסים הינה פעם בשנה בעיקר בהגשת הדוח. שירות רואה חשבון לעוסק […]

עוסק פטור הצהרת הון

שיתוף ב twitter שיתוף ב linkedin שיתוף ב facebook  מה זה הצהרת הון ?סמוך לפתיחת תיק עוסק פטור ישלח לך הצהרת הון מרשות המיסים.הצהרת ההון הינו דוח אשר נדרש על ידי פקיד השומה ובו הנך נדרש לספק תמונת ראי למצב הנכסים וההתחיבויות שלך לסוף השנה. הצהרת ההון הינה כלי בידי פקיד השומה להתחקות אחרי כסף בלתי […]

ניכוי מע"מ לעוסק פטור על פי תקנה 6א' לתקנות מס ערך מוסף

  אישור עוסק פטור הניתן על ידי רשויות מע"מ כולל בתוכו מספר הערות: (מופיע בכתיב קטן בתחתית דף האישור) "לידיעתך: 1.עוסק פטור אינו רשאי להוציא חשבונית מס ואינו רשאי לנכות מס תשומות. 2.הפטור על פי  אישור זה, אינו חל על מי שנותן שירותים לפי תקנה 6א' לתקנות מע"מ, התשל"ז- 1976,לעוסק, למלכ"ר או למוסד כספי. 3. רישום […]

עוסק פטור ביטוח לאומי

בנוסף לפתיחת עוסק פטור במשרדי מע"מ ובנוסף להודעה על פתיחת עסק למס הכנסה יש לדווח באופן מידי על פתיחת עסק כעצמאי לביטוח לאומי. חשיבות עדכון עיסוקך בביטוח לאומי הינו קריטי מבחינה ביטוחית שבמידה וחלילה תפצע בעסקך ולא עדכנת את הביטוח הלאומי שהנך עצמאי, לא תהיה זכאי לדמי פגיעה בעבודה ואף לקצבת נכות עקב הפציעה. איך פותחים עוסק […]

רישום עוסק מורשה כעוסק פטור

שיתוף ב facebook שיתוף ב twitter שיתוף ב linkedin האם אפשר לחזור להיות עוסק פטור אחרי שאני עוסק מורשה? סעיף 59 לחוק מע"מ -רישום עוסק מורשה כעוסק פטור (א)  עוסק מורשה שמחזור העסקאות שלו ירד ועמד שנתיים רצופות למטה מן הסכום המחייב רישום כעוסק מורשה, ירשום אותו המנהל מיזמתו או לפי בקשת העוסק, כעוסק פטור; הוראה […]

עוסק פטור העסקת עובדים

עוסק פטור מוגדר בחוק מס ערך מוסף כעוסק שמחזור העסקאות שלו בכל עסקיו אינו עולה על 100 אלף שקלים חדשים לשנה. בנוסף יש עיסוקים מקצועת שאינם יכולים להיות עוסק פטור, מי לא יכול להיות עוסק פטור האם עוסק פטור יכול להעסיק עובדים?כן עוסק פטור יכול להעסיק עובדים. אין הגבלה חוקית על העסקת עובדים לעסק שרשום […]

רואה חשבון לעוסק פטור

עוסק פטור זוהי צורת רישום לצורכי מס ערך מוסף אשר מעודדת עסקים קטנים ומקלה עליהם את הבירוקרטיה ואינה מחייבת אותם בגביית מע"מ מלקוחותיהם. האם עוסק פטור צריך רואה חשבון ?תשובה, בהחלט כן !1. אומנם ההתנהלות השוטפת של עסק פטור, הינה פשוטה יותר מעוסק מורשה ואינה מצריכה את הקשר השוטף כל חודשים מול מע"מ. ובכל זאת […]

עוסק זעיר- פתיחת עוסק זעיר (כיום נקרא עוסק פטור)

מה זה עוסק זעיר?חוק מס ערך מוסף מגדיר בהגדרה מספר 1 תיקון מספר 3  מיהו עוסק.עוסק– מי שמוכר נכס או נותן שירות במהלך עסקיו, ובלבד שאינו מלכ"ר או מוסד כספי, וכן מי שעושה עסקת אקראי; בתיקון 24 לחוק מס ערך מוסף נמחקה ההגדרה של עוסק זעיר וכיום נקרא עוסק פטור. החל מ-‎1.1.2003 בוטל מעמדו של עוסק זעיר במע"מ. לפיכך […]

חישוב חבות במע"מ כאשר עוברים את תקרת מחזור העסקאות לעוסק פטור

שיתוף ב facebook שיתוף ב twitter שיתוף ב linkedin עברתי את תקרת עוסק פטור, כמה מע"מ אשלם?איך מחשבים כמה מע"מ צריך לשלם כשעוברים את תקרת עוסק פטור? מאמר זה יענה על השאלות הנ"ל:עוסק פטור במידה ועברת את תקרת מחזור העסקאות השנתי לעוסק פטור תסווג כעוסק מורשה. לאחר סיווגך כעוסק מורשה לא תוכל לשוב להיות עוסק פטור […]

עוסק פטור ועוסק מורשה

שאלה: האם ניתן לנהל שני עסקים כאשר עסק אחד יהיה רשום כעוסק פטור ועסק שני יהיה רשום כעוסק מורשה.תשובה : לא ניתן. על פי תקנות מס ערך מוסף (רישום)  תשל"ו 1976תקנה 9: הפרדת עסקים (א) אדם שיש לו כמה עסקים או שבעסקו כמה יחידות עסק יהיה רשאי להירשם בנפרד לגבי כל עסק או יחידה שבעסקואם נתמלאו תנאים אלה:(1) מתנהלים רישומים חשבונאיים […]

מעבר מעוסק מורשה לעוסק פטור

האם אפשר לעבור מעוסק מורשה לעוסק פטור? במידה וסווגת כעוסק מורשה לא תוכל להיות עוסק פטור וזה למשך שנתים רצופות. ישנם שיקולים רבים באם להרשם כעוסק מורשה והקריטריון של גובה תקרת ההכנסות לעוסק פטור אינו מהווה השיקול היחידי. סעיף 59 לחוק מס ערך מוסף מסמיך את מנהל מע"מ מיוזמתו או על פי בקשת העוסק לשנות […]

מעוסק פטור לעוסק מורשה

איך עוברים מעוסק פטור לעוסק מורשה? רישום עוסק פטור מבוצע בתחילת הפעילות העסקית. במידה ואתה צופה שהכנסותיך השנתיות בעסק לא יהיו מעל לתקרת הכנסות עוסק פטור כ- 99,893 ש"ח בשנה תוכל להיות מסווג כעוסק פטור.(נכון לשנת 2021) בנוסף ישנם עיסוקים מקצועות שלא יכולים להרשם כעוסק פטור וזאת למרות שאינך צופה הכנסות מעל לתקרה הקובעת לא תוכל להיות […]

שאלות ותשובות עוסק פטור

מצאתם שאלה שלא קיימת פה? אנחנו נשמח שתכתבו לנו למייל : office.ytol@gmail.com 1. עוסק פטור, מה פירוש? עוסק פטור, מסווג כך לצורכי מס ערך מוסף והינו פטור מגביית מע"מ על הכנסותיו. ה"פטור"  אינו פוטר את העוסק פטור מתשלום מס הכנסה ומתשלום ביטוח לאומי על הכנסתו. 2.מה מתאים לי, עוסק פטור או עוסק מורשה? במידה ואתה […]

אישור ניהול ספרים עוסק פטור

מה זה אישור ניהול ספרים? אישור ניהול ספרים זהו  אישור שאתה מנהל את ספרי הנהלת החשבונות על פי חוק כנדרש בדרך כלל על ידי גופים גדולים. הסבר מפורט יותר הינו – אישור ניהול ספרים זהו אישור דיווח על פי חוק עסקאות גופים ציבורים (אכיפת ניהול חשבונות)  שלמיטב ידיעת פקיד השומה הנישום מנהל את פנקסי החשבונות […]

עוסק פטור ניכוי מס במקור

מה זה ניכוי מס במקור ? סעיף 164 לפקודת מס הכנסה קובע את חובת הניכוי מס במקור.כאשר נרשמים כעצמאים במס הכנסה, רשות המיסים אינה מכירה אתכם ואינה יודעת האם תשלמו לה את חבות המס בסוף השנה.מס הכנסה רוצה להבטיח את עצמו שתשלמו לו מס בעבור ההכנסה שלכם. לכן הוא קובע מבעוד מועד שמי שהולך לשלם […]

הצהרת עוסק פטור

מה זה הצהרה שנתית לעוסק פטור? בתחילת שנה ישלח לך העוסק הפטור טופס הצהרת עוסק פטור על מחזור העסקאות של השנה שעברה. ההצהרה נשלחת על פי תקנה 15 לתקנות מס ערך מוסף (רישום) התשל"ו 1976. התקנה קובעת שעוסק הפטור מתשלום המע"מ לפי סעיף 31(3) לחוק מס ערך מוסף יצהיר עד ה31 בינואר בכל שנה על […]

הוצאות רכב ועוסק פטור

הכלל על פי סעיף 17 לפקודת מס הכנסה הינו שהוצאה מותרת בניכוי במידה והינה משמשת לצורך הפקת ההכנסה. למרות זאת מס הכנסה קובע תקרות והגבלות בנוגע להוצאות מסוימות. כך לגבי הוצאות רכב – כלומר ההוצאה אינה מותרת ב100% אלא באופן חלקי. למה מכירים בהוצאות הרכב באופן חלקי? הסיבה להכרה חלקית בהוצאות הרכב על ידי מס […]

עבודה מהבית עוסק פטור

אני עובד מהבית, האם ניתן להכיר בהוצאות הבית כחלק מהוצאות העסק? במידה והעסק מנוהל מבית המגורים ניתן להתיר  בניכוי רק בחלק יחסי של ההוצאות. כיום יותר ויותר אנשים עובדים מהבית, בעיקר בעלי מקצועות חופשיים, במצב זה ניתן לנכות חלק יחסי מהוצאות הבית לפי החלק שמשמש למקום העסק בבית המגורים. התנאי להתרת ההוצאה היא אם ניתן […]

שיעורי ביטוח לאומי לעוסק פטור

במידה ואתה כעוסק פטור עונה להגדרת עצמאי לצורכי הביטוח הלאומי יחולו עליך שיעורי ביטוח לאומי לעצמאי לאחר שתלקח בחשבון הכנסתך ממשכורת במידה וקיימת. להלן שיעורי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות באחוזים מההכנסה:  (מעודכן ל1.1.21) מחלק ההכנסה שעד 60% מהשכר הממוצע (שיעור מופחת) 6,331 ש"ח מחלק ההכנסה שמעל 60% מהשכר הממוצע ועד הכנסה המרבית החייבת בדמי […]

שיעורי מס הכנסה לעוסק פטור

עוסק פטור כמו כל בעל עסק משלם מס הכנסה על פי ההכנסות שלו.מדרגות המס לשכירים ולעצמאים עוסקים פטורים ועוסקים מורשים הינם זהים ופרוגרסיבים. מדרגות מס להכנסה מיגיעה אישית לשנת המס 2021:     שכר חודשי שכר שנתי  שיעור המס עד 6,290 עד 75,480 ש"ח 10% מ 6,291 ש"ח ועד 9,030 ש"ח מ 75,481 ש"ח ועד […]

עוסק פטור מס הכנסה

רישום כעוסק פטור הינו לצורכי מס ערך מוסף ולמעשה מס הכנסה אינו מבדיל בין עוסק פטור לעוסק מורשה.המינוח עוסק הינו לצרכי מס ערך מוסף בלבד. בעיני מס הכנסה עוסק פטור הינו נישום המנהל תיק עצמאי לכל דבר ועניין. עוסק פטור מע"מ, הינו פטור מגביית מע"מ מלקוחותיך אך אינו פטור מתשלום מס הכנסה. ברגע שהודעת על פתיחת […]

עוסק פטור מע"מ

עוסק פטור מסווג כך לצורכי מס ערך מוסף (מע"מ). סעיף 2 לחוק מס ערך מוסף קובע כי על עסקה בישראל ועל יבוא טובין יוטל מס ערך מוסף בשיעור אחד ממחיר העסקה או הטובין. שיעור המע"מ בשנת 2016 הינו 17 אחוז. עד אוקטובר 2015 שיעור המע"מ היה 18%. עוסק פטור – ממה הוא פטור? העוסק הפטור […]

עיסוקים / מקצועות שלא יכולים להרשם כעוסק פטור

תקנה 13 לתקנות מע"מ קובעת מי לא יכול להיות עוסק פטור  וזה ללא קשר לגובה מחזור העסקאות השנתי שלהם, כלומר על אף שהנך צופה שהכנסתך השנתית תהיה פחות מהסכום הקובע לעוסק פטור לא תוכל להרשם כעוסק פטור במידה והנך נמנה על המקצועות/עיסוקים בתקנה 13 לתקנות מע"מ. להלן רשימת העיסוקיםמקצועות שלצורכי מס ערך מוסף הינך מסווג […]

פתיחת עוסק פטור

פתיחת עוסק פטור מבלי לצאת מהבית, ב295 ש"ח הדרכה לניהול ספרים על פי אופי העיסוק, תכנון מקדמות מס וביטוח לאומי השאר פרטים בטופס המצורף או התקשר 073-2549512 מדריך פתיחת עוסק פטור מפרט את השלבים לפתיחת תיק עוסק פטור ברשויות הרלוונטיות. מומלץ בשלב פתיחת עוסק פטור לפנות לרואה חשבון בפתח תקווה ולקבל הצעת מחיר טלפונית על סל […]

מדרגות מס לשנת 2016 על הכנסות מיגיעה אישית

פירוט ​שיעורי המס על הכנסה ממשכורת חודשית ושנתית על הכנסה מיגיעה אישית החל מינואר 2016 מדרגת שיעור המס הכנסה חודשית סכום מדרגות הכנסה שנתית 10% עד 5,220 62,640 14% מ 5,221 ועד 8,920 מ 62,641 ועד 107,040 21% מ 8,921 ועד 13,860 מ 107,040 ועד 166,320 31% מ 13,861 ועד 19,800 מ 166,321 ועד 237,600 […]

דו"ח שנתי לעוסק פטור

דוח שנתי לעוסק פטור :  האם עוסק פטור חייב בהגשת דוח שנתי ?לפי פקודת מס הכנסה סעיף 131 עוסק פטור חייב בהגשת דוח שנתי על הכנסתו.עוסק פטור אינו פטור ממס הכנסה וחייב בהגשת דוח שנתי ככל בעל עסק עצמאי שמנהל תיק ברשות המיסים.  על כן יש לדאוג להגיש דוח שנתי לעוסק פטור במועדים שנקבעו על […]