עוסק פטור מע"מ

עוסק פטור מסווג כך לצורכי מס ערך מוסף (מע"מ).סעיף 2 לחוק מס ערך מוסף קובע כי על עסקה בישראל ועל יבוא טובין יוטל מס ערך מוסף בשיעור אחד ממחיר העסקה או הטובין. שיעור המע"מ בשנת 2016 הינו 17 אחוז. עד אוקטובר 2015 שיעור המע"מ היה 18%. עוסק פטור – ממה הוא פטור?העוסק הפטור אינו מחוייב […]

ניכוי מע"מ לעוסק פטור על פי תקנה 6א' לתקנות מס ערך מוסף

אישור עוסק פטור הניתן על ידי רשויות מע"מ כולל בתוכו מספר הערות: (מופיע בכתיב קטן בתחתית דף האישור) "לידיעתך: 1.עוסק פטור אינו רשאי להוציא חשבונית מס ואינו רשאי לנכות מס תשומות. 2.הפטור על פי אישור זה, אינו חל על מי שנותן שירותים לפי תקנה 6א' לתקנות מע"מ, התשל"ז- 1976, לעוסק, למלכ"ר או למוסד כספי. 3. רישום […]

עוסק פטור ביטוח לאומי

בנוסף לפתיחת עוסק פטור במשרדי מע"מ ובנוסף להודעה על פתיחת עסק למס הכנסה יש לדווח באופן מידי על פתיחת עסק כעצמאי לביטוח לאומי. איך פותחים עוסק פטור בביטוח לאומי ? העובד העצמאי חייב על-פי החוק לשלם את דמי הביטוח בעד עצמו גובה תשלום מבוטח עצמאי נקבע על פי: 1. אם מלאו לו 18 ועדיין לא הגיע לגיל הפרישה מעבודה2.הכנסות […]

רישום עוסק מורשה כעוסק פטור

סעיף 59 לחוק מע"מ -רישום עוסק מורשה כעוסק פטור(א) עוסק מורשה שמחזור העסקאות שלו ירד ועמד שנתיים רצופות למטה מן הסכום המחייב רישום כעוסק מורשה, ירשום אותו המנהל מיזמתו או לפי בקשת העוסק, כעוסק פטור; הוראה זו לא תחול על מי שנקבע לגביו שיהיה עוסק מורשה אף אם מחזור העסקאות שלו נמוך מהסכום האמור. (ב) עוסק […]

עוסק פטור העסקת עובדים

עוסק פטור מוגדר בחוק מס ערך מוסף כעוסק שמחזור העסקאות שלו בכל עסקיו אינו עולה על 100 אלף שקלים חדשים לשנה. בנוסף יש עיסוקים מקצועת שאינם יכולים להיות עוסק פטור, מי לא יכול להיות עוסק פטור האם עוסק פטור יכול להעסיק עובדים?אין הגבלה חוקית על העסקת עובדים לעסק שרשום במס ערך מוסף כעוסק פטור.עוסק פטור […]

עוסק פטור הצהרת הון

עוסק פטור מוגדר בחוק מס ערך מוסף כעוסק שמחזור העסקאות שלו בכל עסקיו אינו עולה על 100 אלף שקלים חדשים לשנה. בנוסף יש עיסוקים מקצועת שאינם יכולים להיות עוסק פטור, מי לא יכול להיות עוסק פטור האם עוסק פטור יכול להעסיק עובדים?אין הגבלה חוקית על העסקת עובדים לעסק שרשום במס ערך מוסף כעוסק פטור.עוסק פטור […]

רואה חשבון לעוסק פטור

עוסק פטור זוהי צורת רישום לצורכי מס ערך מוסף אשר מעודדת עסקים קטנים ומקלה עליהם את הבירוקרטיה ואינה מחייבת אותם בגביית מע"מ מלקוחותיהם.העוסק הפטור אינו פטור מתשלום מס הכנסה על הכנסותיו מהעסק שלו אלא פטור מגביית מע"מ בלבד.תשלום מס הכנסה בגין הכנסות העסק נעשה עוד יותר רלוונטי כאשר הנישום עובד כשכיר ובמקביל מנהל עסק כעוסק פטור. […]

עוסק זעיר- פתיחת עוסק זעיר (כיום נקרא עוסק פטור)

מה זה עוסק זעיר?חוק מס ערך מוסף מגדיר בהגדרה מספר 1 תיקון מספר 3 מיהו עוסק.עוסק– מי שמוכר נכס או נותן שירות במהלך עסקיו, ובלבד שאינו מלכ"ר או מוסד כספי, וכן מי שעושה עסקת אקראי; בתיקון 24 לחוק מס ערך מוסף נמחקה ההגדרה של עוסק זעיר וכיום נקרא עוסק פטור. החל מ-‎1.1.2003 בוטל מעמדו של עוסק זעיר במע"מ. לפיכך […]

חישוב חבות במע"מ כאשר עוברים את תקרת מחזור העסקאות לעוסק פטור

עברתי את תקרת עוסק פטור, כמה מע"מ אשלם?איך מחשבים כמה מע"מ צריך לשלם כשעוברים את תקרת עוסק פטור? מאמר זה יענה על השאלות הנ"ל:עוסק פטור במידה ועברת את תקרת מחזור העסקאות השנתי לעוסק פטור תסווג כעוסק מורשה.לאחר סיווגך כעוסק מורשה לא תוכל לשוב להיות עוסק פטור במשך שנתיים רצופות לאחר שהוכחת שלא עברת את תקרת מחזור […]

עוסק פטור ועוסק מורשה

שאלה : האם ניתן לנהל שני עסקים כאשר עסק אחד יהיה רשום כעוסק פטור ועסק שני יהיה רשום כעוסק מורשה. תשובה : לא ניתן. על פי תקנות מס ערך מוסף (רישום) תשל"ו 1976 תקנה 9: הפרדת עסקים (א) אדם שיש לו כמה עסקים או שבעסקו כמה יחידות עסק יהיה רשאי להירשם בנפרד לגבי כל עסק או יחידה שבעסקו אם […]

מעבר מעוסק מורשה לעוסק פטור

האם אפשר לעבור מעוסק מורשה לעוסק פטור?במידה וסווגת כעוסק מורשה לא תוכל להיות עוסק פטור וזה למשך שנתים רצופות.ישנם שיקולים רבים באם להרשם כעוסק מורשה והקריטריון של גובה תקרת ההכנסות לעוסק פטור אינו מהווה השיקול היחידי. סעיף 59 לחוק מס ערך מוסף מסמיך את מנהל מע"מ מיוזמתו או על פי בקשת העוסק לשנות את מעמדו […]

מעוסק פטור לעוסק מורשה

איך עוברים מעוסק פטור לעוסק מורשה? תוכל להיות מסווג כעוסק פטור במידה ואתה צופה מחזור הכנסות שנתי עד לתקרה הקובעת.(מחזור עסקאות שנתי עוסק פטור 2016)בנוסף ישנם עיסוקים מקצועות שלא יכולים להרשם כעוסק פטור וזאת למרות שאינך צופה הכנסות מעל לתקרה הקובעת לא תוכל להיות מסווג כעוסק פטור. נניח שפתחת תיק עוסק פטור במע"מ וכעת החלטת שאתה רוצה לעבור מעוסק […]

שאלות ותשובות עוסק פטור

מצאתם שאלה שלא קיימת פה?אנחנו נשמח שתכתבו לנו למייל yt55528@gmail.com או בפורום עוסק פטור. 1. עוסק פטור, מה פירוש?2. מה מתאים לי, עוסק פטור או עוסק מורשה?3 .פתיחת עוסק פטור במע"מ ?4. פתיחת עוסק פטור במס הכנסה?5. פתיחת עוסק פטור בביטוח לאומי?6. האם ניתן לפתוח תיק עוסק פטור במשרד מע"מ שאינו קרוב למקום פעילות העסק?7. האם אפשר לפתוח תיק עוסק פטור במשרד […]

אישור ניהול ספרים עוסק פטור

מה זה אישור ניהול ספרים? אישור ניהול ספרים זהו אישור שאתה מנהל את ספרי הנהלת החשבונות על פי חוק נדרש בדרך כלל על ידי גופים גדולים. הסבר מפורט יותר הינו – אישור ניהול ספרים זהו אישור דיווח על פי חוק עסקאות גופים ציבורים (אכיפת ניהול חשבונות) שלמיטב ידיעת פקיד השומה הנישום מנהל את פנקסי החשבונות […]

עוסק פטור ניכוי מס במקור

מה זה ניכוי מס במקור? סעיף 164 לפקודת מס הכנסה קובע את חובת הניכוי מס במקור.כאשר נרשמים כעצמאים במס הכנסה, רשות המיסים אינה מכירה אתכם ואינה יודעת האם תשלמו לה את חבות המס בסוף השנה.מס הכנסה רוצה להבטיח את עצמו שתשלמו לו מס בעבור ההכנסה שלכם. לכן הוא קובע מבעוד מועד שמי שהולך לשלם לכם […]

הצהרת עוסק פטור

הצהרה שנתית על מחזור העסקאות למע"מ עוסק פטור מה זה הצהרה שנתית לעוסק פטור? בתחילת שנה ישלח לך העוסק הפטור טופס הצהרת עוסק פטור על מחזור העסקאות של השנה שעברה.ההצהרה נשלחת על פי תקנה 15 לתקנות מס ערך מוסף (רישום) התשל"ו 1976.התקנה קובעת שעוסק הפטור מתשלום המע"מ לפי סעיף 31(3) לחוק מס ערך מוסף יצהיר […]

הוצאות רכב ועוסק פטור

הכלל על פי סעיף 17 לפקודת מס הכנסה הינו שהוצאה מותרת בניכוי במידה והינה משמשת לצורך הפקת ההכנסה. למרות זאת מס הכנסה קובע תקרות והגבלות בנוגע להוצאות מסוימות. כך לגבי הוצאות רכב – כלומר ההוצאה אינה מותרת ב100% אלא באופן חלקי. למה מכירים בהוצאות הרכב באופן חלקי?הסיבה להכרה חלקית בהוצאות הרכב על ידי מס הכנסה […]

עבודה מהבית עוסק פטור

אני עובד מהבית, האם ניתן להכיר בהוצאות הבית כחלק מהוצאות העסק?במידה והעסק מנוהל מבית המגורים ניתן להתיר בניכוי רק בחלק יחסי של ההוצאות. כיום יותר ויותר אנשים עובדים מהבית, בעיקר בעלי מקצועות חופשיים, במצב זה ניתן לנכות חלק יחסי מהוצאות הבית לפי החלק שמשמש למקום העסק בבית המגורים.התנאי להתרת ההוצאה היא אם ניתן לזהות בברור […]

הוצאות מותרות בניכוי

מאמר זה מחולק למספר חלקים : 1. מה זה הוצאה מותרת בניכוי ? האם כל הוצאה מותרת בניכוי? 2. הוצאות מותרות בניכוי עוסק פטור3. רשימת הוצאות שכיחות המותרות בניכוי.4. הוצאות החייבות בניכוי מס במקור. 1. מה זה הוצאה מותרת בניכוי ? האם כל הוצאה מותרת בניכוי ?בעלי עסקים יכולים לנכות הוצאות מותרות בניכוי מהכנסתם מהעסק ובכך להקטין […]

שיעורי ביטוח לאומי לעוסק פטור

במידה ואתה כעוסק פטור עונה להגדרת עצמאי לצורכי הביטוח הלאומי יחולו עליך שיעורי ביטוח לאומי לעצמאי לאחר שתלקח בחשבון הכנסתך ממשכורת במידה וקיימת. להלן שיעורי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות באחוזים מההכנסה: מחלק ההכנסה שעד 60% מהשכר הממוצע (שיעור מופחת) 5,678 ש"ח מחלק ההכנסה שמעל 60% מהשכר הממוצע ועד הכנסה המרבית החייבת בדמי ביטוח (שיעור מלא) -43,240 […]

שיעורי מס הכנסה לעוסק פטור

מדרגות מס להכנסה מיגיעה אישית לשנת המס 2015: מדרגות מס שנת 2016 שכר חודשי שכר שנתי שיעור המס עד 5,270 ש"ח עד 63,240 ש"ח 10% מ 5,271 ש"ח ועד 9,000 ש"ח מ 63,241 ש"ח ועד 108,000 ש"ח 14% מ 9,001 ש"ח ועד 13,990 ש"ח מ 108,001 ש"ח ועד 167,880 ש"ח 21% מ13,991 ש"ח ועד […]

עוסק פטור מס הכנסה

רישום כעוסק פטור הינו לצורכי מס ערך מוסף ולמעשה מס הכנסה אינו מבדיל בין עוסק פטור לעוסק מורשה.המינוח עוסק הינו לצרכי מס ערך מוסף בלבד. בעיני מס הכנסה עוסק פטור הינו נישום המנהל תיק עצמאי לכל דבר ועניין. עוסק פטור מע"מ, הינו פטור מגביית מע"מ מלקוחותיך אך אינו פטור מתשלום מס הכנסה. ברגע שהודעת על פתיחת […]

עוסק פטור מע"מ

עוסק פטור מסווג כך לצורכי מס ערך מוסף (מע"מ). סעיף 2 לחוק מס ערך מוסף קובע כי על עסקה בישראל ועל יבוא טובין יוטל מס ערך מוסף בשיעור אחד ממחיר העסקה או הטובין. שיעור המע"מ בשנת 2016 הינו 17 אחוז. עד אוקטובר 2015 שיעור המע"מ היה 18%. עוסק פטור – ממה הוא פטור? העוסק הפטור […]

עוסק פטור 2015 תקרת הכנסות שנתית 100,000 ש"ח

תוכל להיות מסווג כעוסק פטור כאשר סכום מחזור העסקאות השנתי הצפוי שלך בעסקך נמוך מה"סכום הקובע" בחקיקה. הסכום מתעדכן פעם בשנה בחודש ינואר.בינואר 2015 רשות המיסים לא עדכנה בזמן את תקרת העוסק הפטור השנתית ולאחר פניות הציבור עודכן תקרת ההכנסות השנתית לעוסק פטור כך שבעבר לפני התיקון הסכום הקובע היה 79,482 ש"ח ולאחר התיקון ושינוי […]

תקרת הכנסות עוסק פטור

תוכל להיות מסווג כעוסק פטור במידה ואתה צופה שגובה עסקאותיך השנתיות אינו יעלה על התקרה הקבועה בחוק. תקרת עוסק פטור מתעדכנת כל שנה. ישנם עיסוקים ומקצועות אשר אינם מאפשרים על פי החוק להיות מסווג כעוסק פטור וזה ללא קשר לצפי מחזור העסקאות השנתי מי לא יכול להיות עוסק פטורתקרת הכנסות עוסק פטור בשנת 2020 – […]

עיסוקים / מקצועות שלא יכולים להרשם כעוסק פטור

תקנה 13 לתקנות מע"מ קובעת מי לא יכול להיות עוסק פטור וזה ללא קשר לגובה מחזור העסקאות השנתי שלהם, כלומר על אף שהנך צופה שהכנסתך השנתית תהיה פחות מהסכום הקובע לעוסק פטור לא תוכל להרשם כעוסק פטור במידה והנך נמנה על המקצועות/עיסוקים בתקנה 13 לתקנות מע"מ. להלן רשימת העיסוקיםמקצועות שלצורכי מס ערך מוסף הינך מסווג […]

פתיחת עוסק פטור

מדריך פתיחת עוסק פטור מפרט את השלבים לפתיחת תיק עוסק פטור ברשויות הרלוונטיות. במידה ואתה זקוק לסיוע בפתיחת עוסק פטור, התקשר להצעת מחיר טלפונית לרואה חשבון בפתח תקווה י.טולדנו 054-801-8226 מומלץ בשלב פתיחת עוסק פטור לפנות לרואה חשבון בפתח תקווה ולקבל הצעת מחיר טלפונית על סל שרותים שכולל: 1. פגישת יעוץ– שבה יבחן אופן סיווגך הכדאי, עוסק פטור […]

מדרגות מס לשנת 2016 על הכנסות מיגיעה אישית

פירוט ​שיעורי המס על הכנסה ממשכורת חודשית ושנתית על הכנסה מיגיעה אישית החל מינואר 2016 מדרגת שיעור המס הכנסה חודשית סכום מדרגות הכנסה שנתית 10% עד 5,220 62,640 14% מ 5,221 ועד 8,920 מ 62,641 ועד 107,040 21% מ 8,921 ועד 13,860 מ 107,040 ועד 166,320 31% מ 13,861 ועד 19,800 מ 166,321 ועד 237,600 […]

שיעורי הביטוח הלאומי לעצמאים לשנת 2017

החל משנת 2017 השתנו שיעורי הביטוח הלאומי לעצמאים:, שיעורי הביטוח הלאומי לעצמאים לשנת 2017 ירדו כפי שיתואר בטבלה הבאה להלן שיעורי הביטוח הלאומי לעצמאים לשנת 2017: מחלק ההכנסה שעד 60%משכר ממוצע במשק, כלומר 5,678 ש"ח מחלק ההכנסה שמעל 60% משכר ממוצע במשק ועד תקרת הכנסה מרבית החייבת בביטוח לאומי, 43,240 ש"ח לחודש ביטוח לאומי 2.87% […]

דו"ח שנתי לעוסק פטור

דוח שנתי לעוסק פטור : עוסק פטור נקרא כך לצורכי מס ערך מוסף והפטור בעצם פוטר אותו מגביית מע"מ מלקוחותיו. קרא עוד עוסק פטור מע"מ. מס הכנסה אינו מבחין בין עוסק פטור לעוסק מורשה ובעיני מס הכנסה גם עוסק פטור וגם עוסק מורשה הינם נישומים לכל דבר ועניין. הרבה עוסקים פטורים טועים לחשוב שבגלל שהם עוסקים פטורים […]