ניכוי מע"מ לעוסק פטור על פי תקנה 6א' לתקנות מס ערך מוסף

  אישור עוסק פטור הניתן על ידי רשויות מע"מ כולל בתוכו מספר הערות: (מופיע בכתיב קטן בתחתית דף האישור) "לידיעתך: 1.עוסק פטור אינו רשאי להוציא חשבונית מס ואינו רשאי לנכות מס תשומות. 2.הפטור על פי  אישור זה, אינו חל על מי שנותן שירותים לפי תקנה 6א' לתקנות מע"מ, התשל"ז- 1976,לעוסק, למלכ"ר או למוסד כספי. 3. רישום […]

עוסק פטור ביטוח לאומי

בנוסף לפתיחת עוסק פטור במשרדי מע"מ ובנוסף להודעה על פתיחת עסק למס הכנסה יש לדווח באופן מידי על פתיחת עסק כעצמאי לביטוח לאומי. חשיבות עדכון עיסוקך בביטוח לאומי הינו קריטי מבחינה ביטוחית שבמידה וחלילה תפצע בעסקך ולא עדכנת את הביטוח הלאומי שהנך עצמאי, לא תהיה זכאי לדמי פגיעה בעבודה ואף לקצבת נכות עקב הפציעה. איך פותחים עוסק […]

טלפונים חיוניים

רשות המיסים בישראל קוד המשרד בשע"ם היחידה כתובת מיקוד ת"ד טלפון פקס   טלפון רשות המיסים בישראל  רחוב כנפי הנשרים 5 ירושלים 91010 1170 02-6559559 02-6525327   משרדי מיסוי מקרקעין  קוד המשרד בשע"ם היחידה כתובת מיקוד ת"ד טלפון פקס 14 טלפון מיסוי מקרקעין ירושלים רח' כנפי נשרים 66 91341 34521 02-6545222 02-6545240 50 טלפון מיסוי מקרקעין תל אביב דרך […]

משרדי פקידי שומה תל אביב טלפונים

1.פקיד שומה תל אביב 1 דרך מנחם בגין 125 תל אביב 03-7633333   שעות פתיחה וקבלת קהל פקיד שומה ת"א 1 : ימים א',ב',ד',ה',13:00-08:30   ימים ב',ד',18:00-15:00   יום ג אין קבלת קהל טלפון פקיד שומה ת"א : 03-7633333 ​ אגף שם מלא תפקיד טלפון פקס מייל מנהל יחידה דוד טובול פקיד שומה ת"א 1 […]

פקיד שומה פתח תקווה טלפונים

אגף שם מלא תפקיד טלפון פקס מייל מנהל יחידה מיכל  איזנשטדט פקיד שומה פתח תקווה 03-9399401/400 03-9312228 michaliz@taxes.gov.il סגן מנהל יחידה בוריס גורביץ סגן פקיד שומה א' 03-3933403 03-9312228 borisgu@taxes.gov.il ארכיב ז'נבו גילה דנקאו מנהל מדור (חוליה) פתח תקווה 03-9399477 076-8092390 gilada@taxes.gov.il פישל בנהרדט ראש ענף (חוליה) פתח תקווה 03-9399476 076-8092419 fishelba@taxes.gov.il ורד סלע ראש […]

לוח מועדי הגשת דיווחים ותשלומים למס הכנסה

הנושא                                       מועד הדיווח  מה תאריך אחרון לדיווח ותשלום מקדמות מס הכנסה על פי מחזור עסקאות? 15 לכל חודש או חודשים עד איזה תאריך יש לבצע ספירת מלאי ליום 31 בדצמבר של השנה שהסתיימה? עד ה10 לינואר […]

חישוב שבח במכירת דירה שהושכרה למגורים

מס שבח הינו רווח ההון במכירת הדירה שמחושב כהפרש בין מחיר רכישת הדירה לבין מחיר המכירה. בחישוב השבח ילקח בחשבון מחיר הרכישה בצמוד למדד מיום הרכישה ועד ליום המכירה וכן ניכוים לי סעיף 39 לחוק מיסוי מקרקעין : כגון הוצאות רכישה והשבחת הנכס, הוצאות שכר טרחת עורך דין בקניה ובמכירה, שכר טרחת מתווך, הוצאות שיפוץ, […]

עוסק פטור העסקת עובדים

עוסק פטור מוגדר בחוק מס ערך מוסף כעוסק שמחזור העסקאות שלו בכל עסקיו אינו עולה על 100 אלף שקלים חדשים לשנה. בנוסף יש עיסוקים מקצועת שאינם יכולים להיות עוסק פטור, מי לא יכול להיות עוסק פטור האם עוסק פטור יכול להעסיק עובדים?כן עוסק פטור יכול להעסיק עובדים. אין הגבלה חוקית על העסקת עובדים לעסק שרשום […]

עוסק זעיר- פתיחת עוסק זעיר (כיום נקרא עוסק פטור)

מה זה עוסק זעיר?חוק מס ערך מוסף מגדיר בהגדרה מספר 1 תיקון מספר 3  מיהו עוסק.עוסק– מי שמוכר נכס או נותן שירות במהלך עסקיו, ובלבד שאינו מלכ"ר או מוסד כספי, וכן מי שעושה עסקת אקראי; בתיקון 24 לחוק מס ערך מוסף נמחקה ההגדרה של עוסק זעיר וכיום נקרא עוסק פטור. החל מ-‎1.1.2003 בוטל מעמדו של עוסק זעיר במע"מ. לפיכך […]

חישוב חבות במע"מ כאשר עוברים את תקרת מחזור העסקאות לעוסק פטור

שיתוף ב facebook שיתוף ב twitter שיתוף ב linkedin עברתי את תקרת עוסק פטור, כמה מע"מ אשלם?איך מחשבים כמה מע"מ צריך לשלם כשעוברים את תקרת עוסק פטור? מאמר זה יענה על השאלות הנ"ל:עוסק פטור במידה ועברת את תקרת מחזור העסקאות השנתי לעוסק פטור תסווג כעוסק מורשה. לאחר סיווגך כעוסק מורשה לא תוכל לשוב להיות עוסק פטור […]

עוסק פטור ועוסק מורשה

שאלה: האם ניתן לנהל שני עסקים כאשר עסק אחד יהיה רשום כעוסק פטור ועסק שני יהיה רשום כעוסק מורשה.תשובה : לא ניתן. על פי תקנות מס ערך מוסף (רישום)  תשל"ו 1976תקנה 9: הפרדת עסקים (א) אדם שיש לו כמה עסקים או שבעסקו כמה יחידות עסק יהיה רשאי להירשם בנפרד לגבי כל עסק או יחידה שבעסקואם נתמלאו תנאים אלה:(1) מתנהלים רישומים חשבונאיים […]

מעבר מעוסק מורשה לעוסק פטור

האם אפשר לעבור מעוסק מורשה לעוסק פטור? במידה וסווגת כעוסק מורשה לא תוכל להיות עוסק פטור וזה למשך שנתים רצופות. ישנם שיקולים רבים באם להרשם כעוסק מורשה והקריטריון של גובה תקרת ההכנסות לעוסק פטור אינו מהווה השיקול היחידי. סעיף 59 לחוק מס ערך מוסף מסמיך את מנהל מע"מ מיוזמתו או על פי בקשת העוסק לשנות […]

מעוסק פטור לעוסק מורשה

איך עוברים מעוסק פטור לעוסק מורשה? רישום עוסק פטור מבוצע בתחילת הפעילות העסקית. במידה ואתה צופה שהכנסותיך השנתיות בעסק לא יהיו מעל לתקרת הכנסות עוסק פטור כ- 99,893 ש"ח בשנה תוכל להיות מסווג כעוסק פטור.(נכון לשנת 2021) בנוסף ישנם עיסוקים מקצועות שלא יכולים להרשם כעוסק פטור וזאת למרות שאינך צופה הכנסות מעל לתקרה הקובעת לא תוכל להיות […]

סגירת תיק עוסק פטור

https://www.youtube.com/watch?v=QOau7lR72wE במידה ואתה זקוק לשירות של סגירת תיק עוסק פטור ברשויות, משרדנו מבצע זאת באופן המקצועי והמהיר רואה חשבון בפתח תקווה, התקשר להצעת מחיר טלפונית 073-2549512 במשרדנו תקבל אישור סופי שתיקך סגור ברשות המיסים  מידע חשוב : למה כדאי לסגור תיק ברשות המיסים עם משרד רואה חשבון י.טולדנו בפ"ת:אנחנו נדאג שתקבל החזר מס בשנה שלאחר סגירת […]

שאלות ותשובות עוסק פטור

מצאתם שאלה שלא קיימת פה? אנחנו נשמח שתכתבו לנו למייל : office.ytol@gmail.com 1. עוסק פטור, מה פירוש? עוסק פטור, מסווג כך לצורכי מס ערך מוסף והינו פטור מגביית מע"מ על הכנסותיו. ה"פטור"  אינו פוטר את העוסק פטור מתשלום מס הכנסה ומתשלום ביטוח לאומי על הכנסתו. 2.מה מתאים לי, עוסק פטור או עוסק מורשה? במידה ואתה […]

אישור ניהול ספרים עוסק פטור

מה זה אישור ניהול ספרים? אישור ניהול ספרים זהו  אישור שאתה מנהל את ספרי הנהלת החשבונות על פי חוק כנדרש בדרך כלל על ידי גופים גדולים. הסבר מפורט יותר הינו – אישור ניהול ספרים זהו אישור דיווח על פי חוק עסקאות גופים ציבורים (אכיפת ניהול חשבונות)  שלמיטב ידיעת פקיד השומה הנישום מנהל את פנקסי החשבונות […]

עוסק פטור ניכוי מס במקור

מה זה ניכוי מס במקור ? סעיף 164 לפקודת מס הכנסה קובע את חובת הניכוי מס במקור.כאשר נרשמים כעצמאים במס הכנסה, רשות המיסים אינה מכירה אתכם ואינה יודעת האם תשלמו לה את חבות המס בסוף השנה.מס הכנסה רוצה להבטיח את עצמו שתשלמו לו מס בעבור ההכנסה שלכם. לכן הוא קובע מבעוד מועד שמי שהולך לשלם […]

הצהרת עוסק פטור

מה זה הצהרה שנתית לעוסק פטור? בתחילת שנה ישלח לך העוסק הפטור טופס הצהרת עוסק פטור על מחזור העסקאות של השנה שעברה. ההצהרה נשלחת על פי תקנה 15 לתקנות מס ערך מוסף (רישום) התשל"ו 1976. התקנה קובעת שעוסק הפטור מתשלום המע"מ לפי סעיף 31(3) לחוק מס ערך מוסף יצהיר עד ה31 בינואר בכל שנה על […]

עבודה מהבית עוסק פטור

אני עובד מהבית, האם ניתן להכיר בהוצאות הבית כחלק מהוצאות העסק? במידה והעסק מנוהל מבית המגורים ניתן להתיר  בניכוי רק בחלק יחסי של ההוצאות. כיום יותר ויותר אנשים עובדים מהבית, בעיקר בעלי מקצועות חופשיים, במצב זה ניתן לנכות חלק יחסי מהוצאות הבית לפי החלק שמשמש למקום העסק בבית המגורים. התנאי להתרת ההוצאה היא אם ניתן […]

שיעורי ביטוח לאומי לעוסק פטור

במידה ואתה כעוסק פטור עונה להגדרת עצמאי לצורכי הביטוח הלאומי יחולו עליך שיעורי ביטוח לאומי לעצמאי לאחר שתלקח בחשבון הכנסתך ממשכורת במידה וקיימת. להלן שיעורי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות באחוזים מההכנסה:  (מעודכן ל1.1.21) מחלק ההכנסה שעד 60% מהשכר הממוצע (שיעור מופחת) 6,331 ש"ח מחלק ההכנסה שמעל 60% מהשכר הממוצע ועד הכנסה המרבית החייבת בדמי […]

עוסק פטור מס הכנסה

רישום כעוסק פטור הינו לצורכי מס ערך מוסף ולמעשה מס הכנסה אינו מבדיל בין עוסק פטור לעוסק מורשה.המינוח עוסק הינו לצרכי מס ערך מוסף בלבד. בעיני מס הכנסה עוסק פטור הינו נישום המנהל תיק עצמאי לכל דבר ועניין. עוסק פטור מע"מ, הינו פטור מגביית מע"מ מלקוחותיך אך אינו פטור מתשלום מס הכנסה. ברגע שהודעת על פתיחת […]

עוסק פטור מע"מ

עוסק פטור מסווג כך לצורכי מס ערך מוסף (מע"מ). סעיף 2 לחוק מס ערך מוסף קובע כי על עסקה בישראל ועל יבוא טובין יוטל מס ערך מוסף בשיעור אחד ממחיר העסקה או הטובין. שיעור המע"מ בשנת 2016 הינו 17 אחוז. עד אוקטובר 2015 שיעור המע"מ היה 18%. עוסק פטור – ממה הוא פטור? העוסק הפטור […]

עיסוקים / מקצועות שלא יכולים להרשם כעוסק פטור

תקנה 13 לתקנות מע"מ קובעת מי לא יכול להיות עוסק פטור  וזה ללא קשר לגובה מחזור העסקאות השנתי שלהם, כלומר על אף שהנך צופה שהכנסתך השנתית תהיה פחות מהסכום הקובע לעוסק פטור לא תוכל להרשם כעוסק פטור במידה והנך נמנה על המקצועות/עיסוקים בתקנה 13 לתקנות מע"מ. להלן רשימת העיסוקיםמקצועות שלצורכי מס ערך מוסף הינך מסווג […]

פתיחת עוסק פטור

פתיחת עוסק פטור מבלי לצאת מהבית, ב295 ש"ח הדרכה לניהול ספרים על פי אופי העיסוק, תכנון מקדמות מס וביטוח לאומי השאר פרטים בטופס המצורף או התקשר 073-2549512 מדריך פתיחת עוסק פטור מפרט את השלבים לפתיחת תיק עוסק פטור ברשויות הרלוונטיות. מומלץ בשלב פתיחת עוסק פטור לפנות לרואה חשבון בפתח תקווה ולקבל הצעת מחיר טלפונית על סל […]

מדריך מס ערך מוסף

מס ערך מוסף – על פי סעיף 2 לחוק מס ערך מוסף יוטל מס על עסקה בישראל ועל יבוא טובין יוטל מס ערך מוסף בשיעור אחד ממחיר העסקה או הטובין, כפי שקבע שר האוצר בצו לאחר התייעצות עם ועדת הכספים של הכנסת.  מי נדרש להרשם כעוסק במע"מ? אם אתה יחיד שותפות או חברה העמוד למכור נכס , […]

עסקת אקראי מע"מ

בחוק מע"מ עסקת אקראי מהווה עסקה ולכן תיתכן חבות במע"מ.הגדרה עסקה לפי חוק מס ערך מוסף: "עסקה" – כל אחת מאלה:(1)   מכירת נכס או מתן שירות בידי עוסק במהלך עסקו, לרבות מכירת ציוד;(2)   מכירת נכס אשר נוכה מס התשומות שהוטל על מכירתו למוכר או על יבואו בידי המוכר;(3)   עסקת אקראי. "עסקת אקראי" – (1)   מכירת טובין או מתן שירות באקראי, כשהמכירה או […]

עוסק מורשה שאלות ותשובות

1.עד איזה תאריך צריך לדווח מע"מ?יש לדווח מע"מ עד ה-15 לחודש ולמדווחים באינטרנט ניתן לדווח עד ה-19 לחודש. הדיווח הינו בגין החודשיים שחלפו. כלומר דיווח בגין חודשים ינואר ופברואר יבוצע עד ה15 לחודש מרץ. תוכל לקרוא עוד בהרחבה: מדריך לעוסק המורשה 2.כל כמה זמן מחוייבים לדווח מע"מ?יש לדווח מע"מ כל חודשיים או כל חודש על פי […]

תיקון 42 לחוק מע"מ

חוק זה נחקק על מנת להקל על עסקים קטנים ובינוניים.התיקון מתייחס בעיקר למועדי הוצאת חשבוניות ולמועדי תביעת מס תשומות.  מועד החיוב במס:בעסקת שירות – הכלל הוא שבעת קבלת התמורה והסכום שהתקבל יחול החיוב במס.(בסיס מזומן)ישנו חריג, כאשר השירות ניתן על יד עוסק שמחזור עסקאותיו עולה על 15 מיליון ש"ח וחלה עליו חובה לנהל פנקסים לפי תוספת יא' -מועד החיוב במס […]

ניכוי מס תשומות סעיף 38(א) לחוק מס ערך מוסף

מס תשומות ניתן לניכוי אך ורק לרכישות לצורכי העסק, ובלבד שברשותך חשבונית מס מקורית שהוצא על שמך. לא ניתן לנכות מס תשומות בגין הוצאות טרום עסקיות  אלא אם כן יוכח כי התשומות נרכשו במהלך הקמת העסק ושימשו לצורך הקמתו בלבד וקיבלת אישור מנהל. מבחינים בין שני סוגים של תשומות :1. תשומות על רכוש קבוע– ניכוי מע"מ התשומות […]

המדריך לעוסק המורשה

פתיחת עוסק מורשה בכל רשויות המס ב150 ש"ח +מע"מ באפס בירוקרטיה ,ללא צורך לצאת מהבית, שירות אונלייןהפתיחה כוללת רישום במס ערך מוסף על פי אופי העיסוק, רישום במס הכנסה ובביטוח לאומי.כולל הדרכה בניהול ספרים ותכנון מקדמות מס וביטוח לאומי בפתיחת העסק.פתיחת התיק מותנת בהצטרפות לשירות המשרד. חבילת שירות מותאמת לעוסקים מורשים בתחילת דרכם.073-254-9512 קראו עוד במדריך […]

איתור פקיד שומה לפי מקום העסק – לאיזה פקיד שומה אני שייך

כדי לדעת לאיזה פקיד שומה אתם שייכים, קיים סימולטור של רשות המיסים.שמאתר לפי כתובת העסק או כתובת המגורים שלכם את השייכות שלכם לפקיד השומה שמטפל בתיק שלכם. איתור פקיד שומה מס הכנסה לפי רשימת ישוביםרוצים לדעת לאיזה משרד פקיד שומה אתם שייכם? ניתן לברר זאת בקישור הבא, איתור פקיד שומה מס הכנסה לפי רשימת הישובים. בבואכם […]

איך לבחור רואה חשבון לעסקים קטנים?

כשאתה מקים עסק, יש מספר שיקולים שאתה צריך לקחת בחשבון על מנת לבנות יסודות טובים להצלחה של העסק. בחירת רואה חשבון טוב המתאים לעסק שלך הינו שיקול קריטי. 8 נושאים שרואה חשבון טוב יכול לעזור לך:  1.בחירת אופן ההתאגדות המתאים לאופי העסק שלך– בחירת אופן הרישום ברשות המיסים הינה בחירה חשובה מאוד שיכולה לחסוך כסף רב.קרא עוד : […]

רואה חשבון לסוחר באמזון או ebay ומסחר אלקטרוני

סוחר באייבי או באמזון?מנהל תוכנית שותפים affiliate,  מבצע פעולת תיווך dropshipping במידה ואתם משווקים מוצרים באינטרנט מוכרים באייבי לתושבי חו"ל או מנהלים חנות באמזוןדעו לכם שיש לדווח על ההכנסה. כתושבי ישראל אתם חייבים  במס  בישראל על הכנסתם גם אם ההכנסה מופקת בחו"ל. כיום רשות המיסים מודעת לפעילות הענפה אשר קיימת במסחר אלקטרוני וברשותה הכלים לעקוב אחרי חשבונות הpaypal שלכם. […]

עצמאי או חברה בע"מ?

רישום כעצמאי או כחברה בע"מ ?  כל יזם המקים עסק בראשית דרכו מתלבט על אופן הרישום המתאים עבורו. במאמר זה אנסה לפרט לכם את השיקולים שיש לקחת בחשבון בעת רישום כעצמאי והתאגדות כחברה בע"מ. 1. שיקול מיסוי למעשה כיום אין כמעט הבדל מיסוי בין תשלום מס במישור החברה ותשלום מס במישור היחיד(עצמאי) שיעור מס חברות בשנת […]

חישובי שבח מקרקעין

לצורך שירות חישוב מס שבח מכירת זכות במקרקעין צור קשר עם  משרד רואה חשבון בפתח תקווה 073-2549512 סיוע בחישובי מס שבח מקרקעין לעורכי דין ולפרטים:  משרדנו מספק שירות חישוב מס שבח מכירת זכות במקרקעין לעורכי דין ולאנשים פרטים. לרבות בתים פרטים, נכסים מסחרים, נכסים עם זכויות בניה, משרדים, חנויות, מבני תעשיה, קרקע חקלאית ועוד. רואה חשבון […]

חובת הגשת דוח שנתי בגין מכירת ניירות ערך

בפקודת מס הכנסה נקבע תקרת הכנסות ממכירת נירות ערך בסך של  2,522,000 ש"ח. (נכון לשנת 2020) מי שמכר בשנת 2020 נירות ערך במחזור מכירות של מעל לתקרה של 2,522,000 ש"ח בשנה יהיה חייב בהגשת דוח שנתי לרשות המיסים. לדעתי החוק הזה, מוזר?! נאמר וקניתי ב1 מיליון ש"ח מכרתי כעבור שבוע ב1 מיליון ואחרי חודש קניתי […]

רואה חשבון לרופאים

גם לרואי חשבון כמו לרופאים יש מספר סוגי התמחויות. משרדנו מתמחה בטיפול  פיננסי לרופאים, רופאים פעמים רבות עובדים במספר בתי חולים ובנוסף מנהלים קלינקה פרטית. משרדנו מלווה רופאים בניהול החשבונאי המתאים בפתיחת קלינקה פרטית. שירותי משרד רואה חשבון לרופאים: 1.ייעוץ מס ותכנון מס. 2.פתיחת תיק ברשויות המס – בחירת אופן הרישום המתאים עבורך, עוסק מורשה, […]

דוח שנתי לרשם החברות

אם הגעתם לעמוד הזה כנראה שקיבלתם מרשם החברות מכתב שכותרתו "התראה לפני רישום חברה כחברה מפרת חוק". במידה והקמתם חברה ברשם החברות יש חובת הגשה של דוח שנתי כל שנה. חובת הגשה זו נובעת על פי סעיף 141 לחוק החברות (א) "חברה שאינה תאגיד מדווח תערוך ותגיש לרשם אחת לשנה, דין וחשבון שנתי כפי שיקבע […]

רכישת נדל"ן מסחרי בחברה או יחיד

מאמר זה עוסק בכדאיות הרכישה של נדל"ן מסחרי באמצעות חברה או כיחיד.נדל"ן מסחרי הינו כל נכס נדלני אשר אינו דירת מגורים, כגון משרד, חנות, מבנה מסחרי ועוד.במקרה ורוכשים נדל"ן למגורים השיקולים  שונים מהותית, לא נכנס לכך במאמר זה רק נוסיף ונאמר שיחיד נהנה משיעורי מס מופחתים בגין הכנסותמדמי שכירות דירה למגורים.  כדי לענות על השאלה האם כדאי […]

מס על משיכת בעלים סעיף 3(ט1) לפקודת מס הכנסה

2 באפריל 2018 בעקבות חוק ההתיעלות הכלכלית שנת 2017-2018 נוסף סעיף 3(ט1) –מיסוי רווחי חברה מה מטרת החוק בגין משיכת בעלים מחברה?בחברה קיים מיסוי דו שלבי- כלומר פעם אחת תשלום מס חברות ובפעם השניה משיכת הרווחים מהעודפים כדיבידנד. לבעל המניות קיימת 2 אפשרויות למשיכת כספי החברה אליו:1.הוצאת משכורת לעצמו ותשלום המס.2. דיווח ומשיכה של דיבידנד מעודפי […]

מהי האסמכתא הדרושה על מנת להכיר בהוצאה בספריו של נישום?

מאמר זה מחולק למספר נושאים:1. כיצד ניתן להוכיח הוצאה שהתבצעה בעסקו של הנישום?2.האם ניתן להתיר הוצאה בספריו של הנישום ללא אסמכתא מתאימה קריי חשבונית או קבלה?3. באילו מקרים העדר אסמכתא מתאימה להוכחת הוצאה מאפשרת לפקיד השומה שיקול דעת באם לדחות את ההוצאה או לקבלה?4 .מקרה שבו פקיד השומה מכיר בהוצאה ובמע"מ מסרבים להכיר בהוצאה.* האם […]

הגדלת נקודות זיכוי להורים הוראת שעה לשנים 2017 ו2018

ב16 במאי 2017 על פי הוראת השעה הוגדלו נקודות הזיכוי לאם ולאב עבור ילדיהם עד גיל 5 לשנים 2017 ו2018 בלבד. הוראת השעה חלה החל מ1 בינואר 2017.ולכן נקודות הזיכוי יחושבו כבר מתחילת השנה.בנוסף הוראת השעה מאפשרת לאם בלבד את האפשרות להעביר נקודת זיכוי אחת מתוך 1.5 נקודות הזיכוי בגין כל אחד מילדיה שנולד באחת משתי […]

טופס 5329 – הצהרה על מקורות ההכנסה

קיבלתם טופס 5329 הצהרה על מקורות הכנסה? אתם בכלל שכירים ? מה פתאום שלחו לכם? מומלץ לקבל סיוע מקצועי במילוי טופס ההצהרה על מקורת ההכנסה, רואה חשבון בפתח תקווה יניב טולדנו 054-801-8226 הנה ההסבר:  מחלקת המודעין ברשות המיסים שלחה בתקופה האחרונה עשרות אלפי דרישות ליחדים למילוי דוח פרטים אישים והצהרה על מקורות ההכנסה בארץ ובחו"ל.(טופס 5329) בעקבות נתונים […]

קרנות השתלמות וקופות גמל

מדינת ישראל מעניקה הטבות מס ייחודיות לעצמאי המפקיד כספים בקופת גמל וקרן השתלמות. קרן השתלמות הינה תוכנית חסכון ל6 שנים אשר מהווה כאפיק החיסכון היחיד המאפשר לצבור כספים לטווח בינוני, וכן היחידי המאפשר קבלת סכום חד פעמי פטור ממס רווח הון. הוותק בקרן ההשתלמות מתחיל מסוף החודש בו התבצעה ההפקדה הראשונה לחשבון.  לאחר 6 שנים ניתן למשוך את הכסף בקרן […]

שווי ארוחות עובדים

02.03.2020, טולדנו רואה חשבון : במידה והמעסיק מעוניין להעניק לעובדיו ארוחות במקום העסק או במסעדות מחוץ למקום העסק, וברצון המעסיק לרשום את הוצאות הארוחות בספריו, עליו למסות את העובד. סעיף 2 (2) לפקודת מס הכנסה קובע כי הכנסת עבודה הינה שכר עבודה וכן כל טובת הנאה שניתן לעובד ממעבידו. ההגיון מאחורי הוראה זו, הינו שהעובד […]

הוראות ניהול ספרים לעוסקים בענף השיפוצים

7.03.2020- נכתב על ידי י.טולדנו רואה חשבון ענף השיפוצים זהו ענף שנחשב רגיש מבחינת ביקורות רשויות המס. ביקורת שתחל לעוסק בענף השיפוצים תחל בבדיקת ספרי העסק המתאימים לעיסוק החלק המתאר את  הוראות ניהול ספרים לשיפוצניק הינו תוספת י"א – כלומר ניהול פנקסי חשבונות על ידי נותני שירותים אחרים. ההוראה בחלק י"א מתיחס לנותני שירותים על פי […]

איך עושים תיאום מס?

במידה ואתם מבצעים תיאום מס עליכם להיות מודעים לכך שיש סיכוי רב שתהיו זכאים להחזר מס בסוף השנה. משרדנו מבצע בדיקת החזר מס ללא תשלום, ושכר הטרחה נגבה כאחוז מגובה החזר המס. למה צריך לעשות תיאום מס? מכיוון שמס הכנסה מחושב ומשולם בגין כל מקורות ההכנסה שיש לך,  יש לקחת בחשבון בתלוש השכר המשולם לך […]

איך מגישים דוח מתקן למס הכנסה?

מי חייב להגיש דוח שנתי ? במידה ואתה מנהל תיק עצמאי ברשות המיסים תדרש להגיש דוח שנתי ולדווח על הכנסותיך. הדיווח נעשה בטופס 1301 ועליו לכלול נתונים על כלל הכנסותיך מכל המקורות שברשותך. במידה ואתה נשוי תדרש לצרף בדוח נתונים על הכנסתך של אישתך. את הדוח השנתי יש לדווח באופן מקוון (באינטרנט) ובנוסף יש להגיש […]

הוצאות מותרות בניכוי?

מאמר זה יעסוק ב:  * הוצאות כיבודים. *הוצאות אירוח. *הוצאות מתנות. *הוצאות ארוחה עסקית, הוצאות קפה עם לקוח. *הוצאות ביגוד הוצאה מותרת ? *האם ניתן להכיר בהוצאה הונית כהוצאה פירותית ? האם ניתן להכיר בהפסד הון כהפסד מעסק?  –סעיף 27 לפקודת מס הכנסה -ראה תשובה בהמשך הדף. על פי סעיף 17  לפקודת מס הכנסה כל […]

ניכוי מס במקור

ניכוי במקור הוא תשלום המס של הנישום על ידי מי שמשלם או אחראי לתשלום סכומים שהם הכנסת הנישום. דוגמאות לניכוי מס במקור: הבנק מנכה מס במקור על מכירת ניירות ערך ועל דיבידנד שהתקבל, לבעל חשבון המנהל תיק ניירות ערך .  מעסיק מנכה מס במקור מהמשכורת של  העובד ומעביר את המס ישירות לרשות המיסים כמס הכנסה.  לקוח מנכה מס במקור לספק מהתשלום שהוא חייב […]

חישוב הצמדה למדד תשומות הבנייה

מדד תשומות הבנייה-הגדרה מדד זה מתיחס לבניית בתי מגורים ומודד את מחירי הבנייה של הקבלנים. המדידה מודדת את התנודות החלות במחירים של חומרים, מוצרים ושירותים המשמשים לבניית בתי מגורים. השינויים במחירים של הסעיפים השונים במדד, נאמדים על ידי השינוי במחירי המדגם של חומרים ושירותים שונים, הנמכרים לאוכלוסיית הקבלנים הראשיים וקבלני המשנה בענף. המחירים מתקבלים ממדגם […]

רואה חשבון לעסקים קטנים ובינונים

מקים עסק חדש? מחפש רואה חשבון המתמחה בטיפול בעסקים קטנים ובינוניים? בחירת רואה חשבון המתאים למידותך היא החלטה קריטית לעסק ולמעשה היא אחת ההחלטות החשובות שעסק קטן יכול לעשות. רואה חשבון לעסקים קטנים ובינוניים המתאים למידות שלך, מבין את האתגרים הניצבים לפניך ויוכל להעניק ערך מוסף לעסק שלך. י.טולדנו רואה חשבון בעל התמחות מיוחדת בטיפול בעסקים […]