עוסק פטור או עוסק מורשה ?

החלטתם להפוך לעצמאיים ? חושבים על פתיחת עסק?
במאמר זה אנסה להציג לכם את אפשרויות הרישום המתאים עבורכם מול רשויות המס – עוסק פטור, עוסק מורשה.

עוסק פטור– מה זה עוסק פטור?
עוסק פטור זוהי צורת רישום לצורכי מס ערך מוסף שנוצרה על מנת להקל על בעלי עסקים קטנים בפישוט הבירוקרטיה מול הרשויות. רישום כעוסק פטור במס ערך מוסף פוטרת את העוסק הפטור מגביית מס ערך מוסף מלקוחותיו.

מה זה מס ערך מוסף (מע"מ)? מס ערך מוסף הינו מס שמוטל על הערך. בישראל מס ערך מוסף מוטל על כל עסקה בישראל. שיעור מס ערך מוסף הינו שיעור אחיד ובשנת 2016 נקבע על סך של 17%. חוק מס ערך מוסף מגביל בתקרת הכנסות שנתית את גובה ההכנסות לעוסק פטור.
כלומר שעד גובה הכנסות "בסכום הקובע" תוכל להיות מוגדר כעוסק פטור.

הסכום הקובע לעוסק פטור:
כאשר אתה צופה שסכום ההכנסות השנתי שלך נמוך מ"הסכום הקובע" תוכל להיות מסווג כעוסק פטור. (שים לב שמדובר על הכנסות ולא רווח)
הסכום הקובע הינו תקרת הכנסות שנתית אשר מתעדכנת בכל שנה בחודש ינואר – תקרת הכנסות שנתית לעוסק פטור בשנת 2016

מה קורה במידה ועברתי את סכום ההכנסות הקובע לעוסק פטור?
במידה וסווגת כעוסק פטור וההכנסה השנתית שלך עברה את הסכום הקובע לעוסק פטור עליך לשלם על ההפרש מע"מ ולדאוג לשינוי סיווגך לעוסק מורשה. עברתי את תקרת ההכנסות לעוסק פטור, כמה מע"מ אצטרך לשלם? במידה וסווגת כעוסק מורשה לא תוכל לחזור להיות עוסק פטור, אלא אם תוכיח כי במשך שנתיים לא עברת את תקרת המחזור השנתית לעוסק פטור למרות הנכתב לעיל ישנם עיסוקים /מקצועות שמחייבים רישום כעוסק מורשה. וזאת למרות שמחזור העסקאות השנתי שלהם נמוך מהסכום הקובע.

מהן היתרונות ברישום כעוסק פטור?

1. עוסק פטור אינו מחויב בגביית מע"מ מלקחותיו. לכן במתן שירות או מכירה של מוצר העוסק הפטור יכול להיות "זול" במחיר מועסק מורשה. עניין זה מהותי כאשר שיעור המע"מ כיום עומד על 17 אחוז.
2. עוסק פטור אינו מחויב בדיווח שוטף למס ערך מוסף.
3. בעריכת דוח רווח והפסד בסוף השנה העוסק הפטור רשאי להוסיף את רכיב המע"מ שאותו לא היה רשאי לקזז לסכום ההוצאה וכך ההוצאה שלו ביחס לרישום הוצאה של עוסק מורשה גדולה יותר וכך הרווח קטן ומכאן גם תשלום המס קטן.
4. תשלום ניהול תיק עוסק פטור לרואה חשבון נמוך יותר מאשר ניהול תיק עוסק מורשה.
מהן החסרונות ברישום כעוסק פטור?
1.במידה ואתה עובד עם גופים גדולים ישנה בעיה תדמיתית.
2.לא ניתן לקזז מע"מ.
3.קיים איזשהו פחד מנטלי מלעבור את תקרת המחזור השנתי וכך עוסקים רבים אינם גדלים.
4.בעסק שבו יש רכישות גדולות של ציוד ומלאי לא ניתן לקזז מע"מ תשומות.
האם אני פטור מתשלום מיסים כעוסק פטור?
טעות נפוצה לחשוב ש"עוסק פטור", פטור מתשלום מס הכנסה.כעוסק פטור אתה פטור מגביית מס ערך מוסף מלקוחותיך, אך אינך פטור מתשלום מיסים למס הכנסה. אינך ראשי לנכות מס תשומות הכלול בחשבונית מס שהוצא לך.
קרא עוד מדרגות מס הכנסה

מהי חובת הדיווח לעוסק פטור לצורכי מס ערך מוסף?
עליך להגיש פעם בשנה (עד ה31 בינואר) הצהרת עוסק פטור למע"מ בגין השנה שחלפה – ניתן לדווח גם באתר האינטרנט של רשות המיסים.

האם עוסק פטור ראשי להוציא חשבונית מס ללקוח ?
עוסק פטור אינו ראשי להוציא חשבונית מס ללקוח אלא קבלות בלבד.

האם עוסק פטור מחוייב בהוצאת חשבונית עסקה?
כן, שים לב לא מדובר על חשבונית מס אלא חשבונית עסקה אשר בפרקטיקה מהווה דרישת תשלום.

חשבונית עסקה תכלול את הפרטים הבאים:
שם העוסק, מס עוסק, תאריך הוצאת החשבונית, מס' תעודת המשלוח (כאשר נדרשת תעודה כזו) שם הלקוח וכתובתו, תיאור הטובין או השירות, היחידה שלפיה נמדדת הכמות, הכמות, מחיר היחידה, סכום החשבונית.

האם עורך דין או מתווך או רופא שצופה שהכנסותיו השנתיות יהיו פחות מהסכום הקובע לעוסק פטור ראשי להרשם כעוסק פטור?
שים לב!

למרות שהנך צופה הכנסות (לא רווח) נמוך מהסכום הקובע ישנם עיסוקים/ מקצועות שאינם יכולים להירשם כעוסק פטור וזאת למרות שסכום ההכנסות השנתי שלהם (לא רווח ) אינו מגיע לסכום הקובע.
תקנות מס ערך מוסף מגדירות את רשימת העוסקים שאינם יכולים להרשם כעוסקים פטורים

עוסק מורשה
עוסק מורשה זוהי צורת רישום לצורכי מס ערך מוסף.
כעוסק מורשה הינך מחוייב בדיווח למס ערך מוסף פעם בחודש או פעם בכל חודשיים.

היבטים נוספים:
1.בניגוד לעוסק הפטור, לעוסק המורשה אין מגבלה על גובה תקרת ההכנסות השנתית שלו.
2.העוסק המורשה גובה מע"מ בגין עסקאותיו והוא חייב בהוצאת חשבונית מס ללקוח.
3.העוסק המורשה ראשי לקזז מע"מ בגין הרכישות וההוצאות השוטפות שלו.
4.המע"מ עסקאות שגובים מלקוחות מקוזז מול מע"מ תשומות.
5.העוסק המורשה מדווח למע"מ פעם בחודש או פעם בחודשיים (תלוי במחזור השנתי)
6.ניהול תיק עוסק מורשה על יד רואה חשבון יקר יותר מניהול תיק עוסק פטור.

קרא עוד על עוסק מורשה.

אין לראות במדריך זה כיעוץ מקצועי או מתן חוות דעת אלא הוא מהווה למסירת מידע בלבד.

תגיות
איך לבחור רואה חשבון לעסק קטן ?אישור עוסק מורשהאישור עוסק פטורדוח שנתי לעוסק פטורהוצאות מותרות בניכויהמדריך המקיף עוסק פטורהמדריך לעוסק הפטורהנהלת חשבונות לרופאיםהצהרת הוןזכויות עובדיםטלפון פקיד שומה טבריהטלפון פקיד שומה ת"אטפסים לעוסק פטורלהב -לשכת ארגוני העצמאים והעסקים בישראלמדרגות מס על הכנסה מיגיעה אישית מדרגות מס לעצמאי 2016 מדרגות מס ויקפדיהמדרגות מס על הכנסה פסיבית לשנת 2016מדריך ביטוח לאומימדריך מס על השכרת דירהמדריך מס על השכרת דירה בישראלמס על השכרת דירהמעוסק פטור לעוסק מורשהמשרד רואה חשבון בפתח תקווהסגירת תיק מס הכנסהסגירת תיק מע"מעוסק זעירעוסק מורשהעוסק פטורעוסק פטור- ויקיפדיהעוסק פטור מע"מעסקים קטנים ובינוניים-וויקפדיהפקודת השותפויותפתיחת עוסק מורשהפתיחת עוסק פטורפתיחת תיק שותפיםקרן השתלמות לעצמאירואה חשבוןרואה חשבון בפ"תרואה חשבון בפתח תקווהרואה חשבון בפתח תקווה יניב טולדנורואה חשבון לעסקים קטנים ובינונייםרואה חשבון מומלץ בפתח תקווהרואה חשבון פ"תרואה חשבון פתח תקווהרופא ויקפדיהשיעורי ביטוח לאומי לעצמאים בשנת 2017

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב google
שיתוף ב whatsapp