דוחות שנתיים

המדריך להכנת דוח שנתי :

 הגשת דוח שנתי מתבצעת באמצעות האינטרנט או באמצעות מייצג רואה חשבון, הבקיא בטיפול בהגשת דוחות שנתיים.  הגשת דוח שנתי יכולה להתבצע באופן מקוון כיום, כך שכל הנתונים הכספים ישודרו לפקיד השומה בצירוף המסמכים הרלבנטים.
הגשת הדוח השנתי מתבצעת על גבי טופס 1301,  בצירוף מסמכים רלבנטיים לפי אופי הפעילות של הנישום.

הכנת דוח שנתי למס הכנסה , מה זה אומר?
דוח שנתי שמוגש לרשות המיסים למעשה קובע את חבות המס של הנישום.  
בהכנת הדו"חות השנתיים אנו מקפידים על מימוש זכויותיו של הלקוח תוך תשומת לב להוצאות המותרות, ניכוים, זיכוים המותרים על פי החוק כך שתשלומי המס יוקטנו למינימום האפשרי.

בעת הכנת הדו"ח השנתי אנו מכינים את חישוב המס המתחייב מהדו"ח ומביאים זאת לידיעת הלקוח.
שידור מקוון של הדו"חות נעשה ממשרדנו על מנת למנוע טעויות בשומות המס ובכדי לזרז את תהליך קליטת הדו"ח וקבלת החזרי המיסים במידה וישנם.
העתקים של הדו"חות השנתיים שהוגשו למס הכנסה נשמרים אצלנו ועומדים לרשות לקוחותינו לכל מטרה.
משרדנו מגיש עשרות רבות של דוחות שנתיים, בגין מגוון סיבות המחייבות את הנישום בהגשת הדוח השנתי.

האם אפשר להגיש דוח שנתי לבד?
כן בהחלט, ניתן להגיש דוח שנתי לבד.
 היתרון שאתם מגישים עם רואה חשבון הוא חסכון בתשלומי המס, דיוק בתוצאת המס, ניצול הטבות המס המגיעות לכם מניעת טעויות ותשלומים מיותרים.
עליכם לדעת שתשלום שכר הטרחה בגין עלות דוח שנתי ניתן בקיזוז מול השכר שלכם כך שאתם מקבלים מגן מס, אזי ההוצאה חוזרת אליכם כמעט במלואה.

כמה עולה להגיש דוח שנתי ?

מחיר דוח שנתי 900+מע"מ, צור קשר 073-2549512


להלן מקרים נפוצים המחייבים בהגשת דוח שנתי למס הכנסה: 

 דוח שנתי מקבלי שכר גבוה
במידה ואתם עובדים שכירים, וקיבלתם בשנת מס שכר משכורת הגבוהה מתקרת השכר שנקבעה, תהיו חייבים בהגשת דוח שנתי לרשות המיסים. (בכל שנה נקבעת תקרת שכר שנתית המחייבת בהגשת דוח שנתי) 
בשנת 2021, נקבע תקרת שכר של  665,000 ש"ח, המחייבת בהגשת דוח שנתי.
בשנת 2020 נקבע תקרת שכר של 649,560 ש"ח.

תוכלו לעקוב בטופס ה106 השנתי שאתם מקבלים מהמעסיק, שם יהיה רשום לכם בהערה שאתם חייבים בהגשת דוח שנתי לרשות המיסים.
הערות ודגשים למגישי דוח שנתי בגין הכנסות שכר גבוה:
1. במידה ואתם נשואים, עליכם לצרף את נתוני בת הזוג בדיווח השנתי.
2. במידה ויש לכם הכנסות נוספות, כגון הכנסות מניירות ערך או הכנסות מחו"ל או הכנסות מדירה, 
עליכם לדווח על כך בדוח השנתי יחד עם שאר הכנסותיכם.
3. אם התקבל גמלאות מביטוח לאומי בשנת המס, לכם או לבת הזוג יש להכליל את זה בדוח השנתי.
(אבטלה, דמי לידה, דמי פגיעה בעבודה)

שימו לב: שכל הכנסה נוספת מעבר למשכורת השנתית תמוסה למעשה במס יסף (מס העשירים) 
לדוגמה: הכנסות מנירות ערך שנוכה בגינה 25%, תהיה חייבת בעוד מס של 3%.
מחיר דוח שנתי מקבלי שכר גבוה, 900+מע"מ

דוח שנתי ברוקר זר
מי שמנהל פעילות בשוק ההון בברוקר זר חייב להגיש דוח שנתי לרשות המיסים.
בתי השקעות בארץ או הבנקים בארץ מנכים את המיסים בגין הפעילות בשוק ההון שלכם, 
בברוקר זר ניכוי המס והדיווח למס הכנסה יעשה על ידכם.

איך מגישים דוח שנתי ברוקר זר?
הגשת הדוח במקרה הזה נעשית על גבי טופס 1301 בצירוף ה – annual report 
בדוח שמפיקים מבית ההשקעות הזר מופיע המכירות ורכישות שביצעתם לאורך השנה.

טרם הדיווח השנתי בדוח השנתי בברוקר זר, יש לפתוח תיק ברשות המיסים בטופס 5329.
לאחר פתיחת התיק תתאפשר שידור נתוני הדוח השנתי בגין פעילות בנירות ערך סוחר זר.
אין לי רווחים ואני לא צפוי לשלם מס, האם אני צריך להגיש דוח שנתי?
כן בהחלט, הגשת דוח שנתי ועדכון בדוח על ההפסדים שלך בפעילות בנירות ערך תזכה אותך בשנים הבאות בגין ההפסד המועבר וזה יהווה לך כמגן מס.
אם לא תגיש את ההפסדים האלה במועד ההגשה, ההפסד למעשה ילך לאיבוד ואז לא תוכל לדרוש קיזוז ההפסד  מול רווח עתידי.
האם אפשר לקזז הפסד מנייר ערך מול הכנסה ממשכורת ?
לא ניתן לקזז הפסד פסיבי, מנייר ערך מול הכנסה ממשכורת. 
כן ניתן לקזז את שכר הטרחה ששולם בעבור הכנת הדוח מול המשכורת ואז תקבלו מגן מס, שלמעשה מתבטא בכסף חזרה אליכם מרשות המיסים.
מחיר דוח שנתי ברוקר זר, 900+מע"מ

דוח שנתי תיאום מס

קיבלתי דרישה מרשות המיסים להגיש דוחות שנתיים, אני בכלל שכיר מדוע אני צריך להגיש דוח ?
ייתכן ועבדת כשכיר במספר מקומות עבודה ולא ביצעת תיאום מס, כך שהמס שירד לך בפועל לא היה מדויק.
מס הכנסה קלט את נתוני המעסיקים שלך והבין כי עליך לשלם מס בשנים מסוימות ולכן דורש ממך כעת להגיש דוח שנתי לרשום המיסים.
הרבה פעמים, מניסיון שלנו לא בהכרח תצטרך לשלם מס וייתכן שעצם העסקתך במספר מקומות עבודה הדליק אצל מס הכנסה, התראה שמחייבת אותך בהגשת דוח.
הרבה שכירים אינם מודעים לזכויות שלהם וייתכן אף שלא נכללו לך הטבות מס שקיימות שאתה כלל לא מודע להם. 
היתרון בהגשת דוח שנתי עם רואה חשבון היא בכך שאנחנו נדאג שכל הטבות המס שלך נכללות בשכר כך 
שתקבל את תוצאת האמת המדויקת ולא תשלום תשלומי מס מיותרים.
האם הוצאת שכר טרחה בהגשת הדוח מזכה אותי בהחזר?
כן בהחלט, שכר טרחה עבור הכנת הדוח תזכה אותך בקיזוז ההוצאה מול המשכורת שלך.
נגיד ועלות הגשה הינה 1000 ש"ח ואתה מדרגת מס של 30 אחוז, אזי תקבל 300 ש"ח חזרה מרשות המיסים.

דגשים בהגשת דוח שנתי בתיאום מס
שים לב שיש להכניס את כלל הכנסותיך מכל המקורות לרבות הכנסות מנירות ערך הכנסות של בת הזוג במידה ואתם נשואים. יש לצרף גמלאות מביטוח לאומי במידה והתקבלו באותה שנה, גמלת דמי לידה, גמלת אבטלה, דמי פגיעה בעבודה.
מחיר דוח שנתי תיאום מס, 900+מע"מ

דוח שנתי הכנסות משכירות חנות
במידה ואתה משכיר חנות, תצטרך להגיש דוח לרשות המיסים ולפרט את הכנסתך מהחנות ולצרף את כלל הכנסותיך בדוח.
איך מגישים דוח שנתי הכנסות משכירות חנות?
את הדוח מגישים על גבי טופס 1301 בצירוף המסמכים הרלבנטיים  המפרטים את הכנסתך מהחנות ואת ההוצאות שהיו לך בגין טיפול בהשכרת החנות.
לדוגמה: הוצאות שכר טרחת עורך דין שערך את חוזה השכירות, דמי תיווך, אחזקה שוטפת, עלויות מימון, הוצאות רואה חשבון בהכנת הדוח לרשות המיסים.
כל ההוצאות הנ"ל יקזזו מול הכנסות השכירות ואת המס תשלם על הרווח מהחנות.
בנוסף למסמכים לעיל, יש לצרף נתוני שכר עבודה וכל נתוני הכנסה נוספים שיש לך ולבת זוגתך.
כמה מס משלמים בגין השכרת חנות?
הכנסה בגין השכרת חנות מהווה הכנסה פסיבית ושיעור המס בגינה מתחיל מ31% עד 50% תלוי בשיעור המס השולי משאר הכנסותיך.
אני בן 65 מה שיעור המס שאשלם בגין הכנסות שכירות החנות ?
אזרחים מעל גיל 60 זכאים לשיעורי מס מופחתים עבור הכנסות פסיביות.
מה היתרון בהגשת דוח שנתי עם רואה חשבון בגין הכנסות שכירות חנות ?
אנחנו נדאג שתשלם את המס המינימלי, עבור הכנסתך נדאג שכל ההוצאות הרלבנטיות שמותרות בניכוי יכנסו לך בדוח.
מחיר דוח שנתי הכנסות שכירות, 900+מע"מ

דוח שנתי עסקת שבח

האם כל מי שמוכר נכס מקרקעין חייב בהגשת דוח שנתי ?
במידה ומכרתם נכס מקרקעין עליכם לדעת שאתם חייבים בהגשת דוח לרשות המיסים.
אם מכרתם נכס מקרקעין במסגרת דירה מזכה בפטור ממס אזי אין צורך להגיש דוח למס הכנסה ומספיק הדיווח שהעורך דין ביצע למיסוי מקרקעין.
איך מדווחים על עסקת השבח בדוח השנתי ?
האם אצטרך לשלם עוד מס מעבר למס השבח ששולם למיסוי מקרקעין?

מס שבח ששולם למיסוי מקרקעין מהווה מקדמה על חשבון המס, כך שהתשלום הסופי בגין עסקת המכירה של המקרקעין נקבעת בדוח השנתי שאנחנו מגישים לרשות המיסים.
איך להגיש דוח שנתי בגין עסקת שבח?
דוח זה יהיה חייב בשידור באינטרנט שבו יכלל הכנסותיכם מכלל המקורות גם של היחיד ושל בת הזוג שלו.
עסקת השבח תדווח בנפרד בנספח שבו יכללו הנתונים אשר דווחו בעבר למיסוי מקרקעין.
האם אפשר להפחית את המס בדוח השנתי בגין עסקת השבח?
קיימים תכונני מס שניתן להפחית את תשלום מס השבח באופן משמעותי.
במידה ואתם מעל גיל 60 תהיו זכאים לשיעור מס נמוכים בגין השבח הראלי. כמו כן ניתן לבצע פריסת שבח ופיצול שבח המאפשר פריסת השבח עד 4 שנות מס כך שכל שנה תקבלו שיעורי מס מופחתים.
אם יש לכם הפסדים בשוק ההון ניתן להתקזז מול שבח המקרקעין כך שתוכלו לקבל החזר מס משמעותי.
מומלץ לקבל ייעוץ מתאים, 073-2549512

 

 דוח שנתי עוסק פטור 

עוסק פטור שנרשם ברשות המיסים ומנהל עסק מחויב בהגשת דוח שנתי בכל שנה בה העסק היה פעיל.
משרדנו מבצע הכנת דוחות שנתיים-הכנת דוח שנתי לעוסק פטור:

איך מגישים דוח שנתי לעוסק פטור?

דוח שנתי לעוסק פטור מוגש בטופס 1301, את הדוח חובה לשדר באינטרנט.
 לדוח השנתי שמוגש לרשות המיסים יש לצרף מסמכים ואישורים שרלבנטים לצורך הגשת הדוח.

למשרדינו הידע המקצועי כיצד להכין דו"חות שנתיים לעצמאים, תוך מיקסום הטבות המס העומדות לזכות הנישום במסגרת החוק והתקנות.

הכנת דוח שנתי לעוסק פטור- עוסק פטור המנהל עסק קטן מחוייב להגיש דוח שנתי על הכנסותיו מהעסק. העוסק הפטור אינו פטור ממס הכנסה אלא פטור ממס ערך מוסף בלבד.

דוח שנתי לעוסק פטור נערך כאשר בדוח יש להכליל את  הכנסות העוסק הפטור גם מהעסק וגם מעבודה כשכיר במידה ויש שילוב של הכנסה כשכירה והכנסה מעסק.
במידה ואתה שכיר וגם מנהל עסק יש להכליל את  הכנסתך משכר עבודה וגם הכנסתך מהעסק.
הכנסות והוצאות העסק ידווחו בטופס 1301 בצרוף דוח רווח והפסד שיוגש לרשות המיסים. 
דוח רווח והפסד לעוסק פטור נערך כך שהוצאות ירשמו בצרוף מס ערך מוסף והכנסות ירשמו בחיבור סך הקבלות שהוצאת באותה שנת מס שבה הדוח השנתי מוגש.

כמו כן במידה ומגיע לך הטבות מסוימות בשל מצבך האישי כגון : נקודות זיכוי מחבות המס, נדאג לקחת את זה בחשבון וליידע את רשות המיסים במצבך האישי.  
מחיר דוח שנתי עוסק פטור 900+מע"מ

קרא גם : עוסק פטור מס מע"מ , עוסק פטור מס הכנסהעוסק פטור ביטוח לאומי.

כמה עולה להגיש דוח שנתי לעוסק פטור?
תהליך הגשת דוח במשרדנו מתבצע כך, לאחר העברת ההכנסות וההוצאות שלכם בגין פעילות העסק.
אנחנו עורכים ומכינים את הדוח, טרם ההגשה הסופית לרשות המיסים אנחנו  עוברים אתכם על הנתונים הכספים מעדכנים אתכם על תוצאת המס והביטוח הלאומי. 
רק לאחר אישורכם נבצע שידור והגשה דיגיטלית של הדוח למס הכנסה.
מה קורה לאחר הגשת הדוח השנתי לעוסק פטור למס הכנסה?
לאחר הגשת הדוח תקבלו את השומה בדואר ממס הכנסה.
השומה הינה מכתב בדף כחול, שעליו מופעים נתוני השכר שלכם וההכנסות שלכם שדווח בדוח.
במידה ויש לשלם מס בדוח אזי יש לכם 14 יום לשלם את השומה.

דוח שנתי לעוסק מורשה

איך מכינים דוח שנתי לעוסק מורשה?

הכנת דוח שנתי לעוסק מורשה-  דוח שנתי לעוסק מורשה מוגש בטופס 1301 בצרוף מסמכים רלוונטים.
יש לשדר את הדוח באינטרנט ובמידה ומחזור הפעילות בעסק שלך היה מעל 300 אלף ש"ח בשנה כולל מע"מ תצטרך גם לשדר נספח 6111. (סכום התקרה הינו לשנת 21 ומתעדכן כל שנה) 
בדוח כמובן שיש לצרף דוח רווח והפסד ואת נתוני השכר שלך במידה והיית גם שכיר בשנת המס או כל הכנסה אחרת. במידה ואתה נשוי יש להכליל בדוח גם את הכנסותיה של אישתך.

מה זה נספח 6111, שיש לצרף לדוח השנתי לעוסק מורשה?

נספח זה מפרט את הסעיפים של הדוח רווח והפסד שאותו אתם מצרפים לדוח השנתי.
בנספח למעשה מוזנים נתונים הכספים של כל אחד מסעיפי דוח רווח והפסד כך שמערכת המס מבצעת השוואה אנליטית בין סעיפי הדוח לבין הנתונים בסעיפים אלו בשנה הקודמת.
במידה ויש קפיצות חריגות או שלא הגיוניות ניתן לברר אתכם מדוע יש קפיצה בהוצאות אשר אינן תואמות או תואמות את הנתונים בשנים הקודמות.
לכן אין להקל ראש במילוי הנספח ועליו להיות מדויק.

בהכנת הדו"חות השנתים אנו מקפידים על מימוש זכויותיו של הלקוח תוך התיחסות להוצאות המותרות, ניכוים, זיכוים המותרים על פי החוק כך שתשלומי המס יוקטנו למינימום האפשרי.

בעת הכנת הדו"ח השנתי אנו מכינים את חישוב המס המתחייב מהדו"ח ומביאים זאת לידיעת הלקוח.
שידור מקוון של הדו"חות נעשה ממשרדנו על מנת למנוע טעויות בשומות המס ובכדי לזרז את תהליך קליטת הדו"ח וקבלת החזרי המיסים במידה וישנם.

העתקים של הדו"חות השנתיים שהוגשו למס הכנסה נשמרים אצלנו ועומדים לרשות לקוחותינו לכל מטרה.
מחיר דוח שנתי עוסק מורשה 900+מע"מ

דוח שנתי פריסת פיצוים 

מה זה פריסת פיצוים ?
עובד הפורש מהעבודה זכאי לבצע פריסת כספי פיצוים.
ניתן לבצע פריסה קדימה ופריסה אחורה. כאשר הפריסה קדימה אפשרית עד 6 שנים פריסה, בגין כל 4 שנות וותק של העובד במקום עבודתו.
פריסה אחורה ניתנת על כל שנת ותק במקום העבודה ועד 6 שנים אחורה במקסימום.
כולל השנה שבה ניתנו הכספים בפועל.
בדרך כלל אנשים שפורשים ממקום עבודתם לאחר שנים רבות, יעדיפו לבצע פריסת פיצוים לשנים קדימה, היות ולאחר הפרישה השכר בדרך כלל נמוך יותר ואז הכדאיות לשיעורי מס נמוכים כדאית יותר.

למה צריך להגיש דוח שנתי בפריסת פיצוים ?

פריסת מס פיצוים נעשית על ידי יועץ פרישה, ולאחר אישור מס הכנסה תקבלו בטופס 116ג אישור על פריסת הפיצויים, אשר תחייב אתכם להגיש דוח לכל שנה שבה כספי הפיצויים נפרסים.
ניכוי המס נעשה בדרך כלל באופן ניכר בשנה שבה התקבלו הכספים, ובשנים הבאות בפריסת הכספים תבצעו את ההתחשבנות עם רשות המיסים.

האם צפוי שאקבל החזר מס?
כן בהחלט, פריסת הפיצויים נעשית על פי תחזית הכנסות שלכם בשנים הבאות,  הרבה פעמים ההכנסות שלכם נמוכות מהצפי ואז סיכוי טוב שבהגשת הדוחות לשנות הפריסה יתקבל אצלכם החזר מס.

איך מתבצע הגשת הדוח בפריסת פיצוים ?
לאחר פניה אלינו, אנחנו מבררים אתכם את כל הפרמטרים אשר יש להכניס בדוח השנתי 
כולל טופס הפריסה, לרבות טפסי 106, אישורי הפקדות פנסיוניות, אישור על תרומות, נירות ערך וכל הכנסה נוספת אם קיימת לכם.
לאחר עריכת הדוח אנחנו מעדכנים אתכם על תוצאת המס ורק לאחר אישורכם אנחנו מגישים את הדוח ומשדרים אותו.
מחיר דוח שנתי פריסת פיצוים 900+מע"מ

דוח שנתי נירות ערך 

 

האם מי שמנהל מסחר בנירות ערך באופן עצמאי בבנק בישראל או בבית השקעות בישראל חייב בהגשת דוח שנתי למס הכנסה?
 על פי הוראות מס הכנסה במידה ומחזור המכירות שלך מפעילות בשוק ההון הינה מעל 2,583,000 ש"ח בשנה, עליך להגיש דוח שנתי למס הכנסה.
האם אצטרך לשלם מס נוסף בדוח השנתי מעבר למה שבית ההשקעות/ הבנק ניכה לי בגין הפעילות בניירות ערך?
בדרך כלל לא תצטרך להוסיף מס נוסף, אלא אם כן הכנסתך ממקורות אחרים עולה על 47% אזי תמוסה במס יסף של 3% על הכנסתך מנירות ערך.
כך לדוגמה, נאמר ניכוי המס הינו 25% בגין מכירת ניירות ערך יתווסף לזה עוד 3% על שיעור המס של 25%.
למה כדאי להגיש דוח שנתי בגין פעילות בשוק ההון ?

במידה והיו לך הפסדים בבורסה, לצערנו הרבה מפסידים, אז עליך להגיש את דוח למס הכנסה ולעדכן את ההפסדים בשנת הדיווח. 
אם לא תגיש ותעדכן את ההפסדים לא תוכל לדרוש אותם בקיזוז בגין רווחים בעתיד.
קיימת התיישנות המאפשרת הגשה של דוח עד  6 שנים אחורה.
איך מגישים דוח שנתי פעילות בניירות ערך ?
כל הגשה של דוח מתבצעת בטופס 1301 שאותו צריך לשדר באינטרנט.
בדוח יש לצרך מסמכים רלבנטים לרבות, טפסי 106 ריכוז הכנסה שלך ושל בת זוגתך.
לצרף את אישור ניכוי המס במקור בגין נירות ערך ולמלא נספח ג' המפרט את המכירות ואת הרווחים וקיזוז ההפסדים שהיה לך בשנת המס.
אם יש לך הפסדים שלא קוזזו, וברצונך להעבירם לשנה הבאה, עליך לצרף טופס הפסדים מועבירם.
אם נתונים אלה לא יקלטו נכון,  ניתן עדין לתקן את הדוח אבל רק 4 שנים אחורה.
הגשת דוח במשרדנו בעלות של 900+מע"מ.

מומלץ לקבל יעוץ מתאים, 073-2549512

דוח שנתי מכירת דירה בחו"ל

במידה והחזקת נכס בחו"ל וביצעת מכירה של הנכס, עליך לדווח על המכירה בדוח השנתי שמוגש למס הכנסה.
עקרונית חובת הדיווח על רווח הון היא תוך 30 יום ממועד המכירה.
בגין דיווח שמוגש באיחור עבור רווח הון מוטל קנס, לעיתים ניתן לבטל את הקנס.
ניתן לקזז הפסדי הון בורסה מול רווחי הון שבח מקרקעין גם אם מדובר ברווח הון מחו"ל.

איך מגשים דוח שנתי מכירת דירה בחו"ל?
הגשת דוח שנתי עבור מכירת נכס חו"ל מתבצעת בטופס 1301, בצירוף נספח רווח הון מכירת הנכס.
את הדוח ואת הנספח יש לשדר באינטרנט ולבצע דיווח מקוון.
אם היה לכם הפסדים הונים ניתן לקזז את רווח ההון מול הפסד ההון.
גם אם יש לכם הפסדים ואין צפי לתשלום מס, חובה עליכם להגיש דוח שנתי ולהראות את חישוב קיזוז הרווח הפסד בדוח.
האם אצטרך לשלם מס בישראל  עבור מכירת נכס בחו"ל?
עקרונית זכות מיסוי ראשונית היא למדינה שבה נמצא  הנדלן.
במידה ונוכה מס במדינת המקור, אז תצטרכו לשלם מס נוסף בישראל עד גובה מס רווח הון בישראל, לאחר זיכוי מיסי חו"ל כמובן.  כך שאין מיסי כפל אלא השלמה של המס עד שיעור מס של 25% מס רווח הון ראלי.

איך מתבצע הגשת דוח שנתי מכירת דירת חו"ל במשרדנו ?
לאחר ברור כלל מקורות ההכנסה שלכם, אנחנו אוספים את המסמכים הרלבנטיים.
מבצעים עריכה של הדוח, בצרוף מסמכי מכירת הנכס מחו"ל,  מוציאים פתרונות והפחתה של המס לשלם.
יוצרים אתכם קשר ומעדכנים אתכם על תוצאת המס, רק לאחר אישור שלכם אנחנו משדרים ומגישים את הדוח לרשות המס.
הדוח נשלח אליכם לחתימה ועוברים אתכם על כלל הכנסתכם על מנת למנוע טעויות בדיווח.
עלות הגשת דוח שנתי,  900+מע"מ , יצרת קשר עם המשרד, 073-2549512

דוח שנתי שכיר בעל שליטה

כל שכיר בעל שליטה בחברה, חייב בהגשת דוח שנתי לבעל המניות.
הדוח מוגש על גבי טופס 1301 בצרוף מסמכים רלבנטיים.
יש לדווח על כלל ההכנסות של הנישום לשנת המס, לרבות נתונים של אישתו של בעל המניות.
יש לצרף טופס 106 לשנת הפעילות של בעל השליטה ובת זוגו.
במידה וחולק דיבידנד יש לדווח על כך בדוח השנתי של בעל השליטה בצרוף נתוני השכר שלו.

הגשת דוח שנתי לבעל שליטה במשרדנו מתבצע יחד עם הטיפול השוטף של החברה.
כל דוח שיוצא, נשלח אליכם לחתימה, עוברים אתכם על נתוני ההכנסה ורק לאחר חתימה ואישור שלכם משודר ומוגש למס הכנסה.

 

דוח שנתי הכנסות שכירות

מי חייב בהגשת דוח שנתי בגין הכנסות שכירות דירה למגורים ?
מי שמשכיר דירה לשימוש מגורים עד 5471 ש"ח לחודש פטור מתשלום מס עבור הכנסה זו ופטור מחובת דיווח שנתית בגין הכנסה זו.
במידה והכנסתך החודשית עוברת את תקרת הפטור ניתנת לך אפשרות לדווח ב3 מסלולי דיווח, 
מסלול פטור חלקי, מסלול מס מופחת 10% ומסלול מס שולי.
כל מסלול כדאיות משלו ויש לבחון את כלל ההכנסות של הנישום ובהתאם לזה להגיש את תחשיב המס האופטימלי.   קרא עוד : מס על השכרת דירה 

מי שמשלם 10% מס מופחת בגין הכנסות שכירות חייב בהגשת דוח ?
בחירת מסלול מס 10% עבור הכנסות השכירות תמסה את הכנסות השכירות במס בשיעור של 10% מהשקל הראשון ותיתר דרישה להגשת דוח שנתי. בבחירת מסלול זה אין צורך להגיש דוח אלא מדווחים על המחזור ומשלמים בשובר תשלום את המס.
האם אפשר להגיע למס מופחת הנמוך מ10% בגין הכנסות השכירות ?
כן במידה והכנסתכם הינה מעל תקרת הפטור ויש לכם עלויות אחזקת דירה גבוהות כגון עלויות מימון או עלות הדירה נרכשה בסכום גבוה והינכם זכאים לקיזוז פחת מהכנסות הדירה אשר מראה שאין רווח בגין הכנסה זו.
במצב לעיל תצטרכו להגיש דוח שנתי למס הכנסה.
ענין זה רלבנטי הרבה יותר כאשר הנישום הינו מעל גיל 60 אזי זכאי לשיעורי מס מופחתים עבור הכנסות פסיביות.
איך מתבצע הגשת דוח שנתי הכנסות שכירות דירה?

לאחר ברור נתוני הכנסתכם, מכלל המקורות ובמידה ואתם נשואים ילקח בחשבון גם הכנסות בת הזוג.
נשקלל את מסלול המס המתאים לכם ונגיש דוח לרשות המיסים בטופס 1301 אשר לו יצורף תחשיב מיסוי של הכנסות השכירות עבור הדירה.
אם יש לכם כמה דירות, ולא עברתם את כפל תקרת ההכנסות תוכלו לבקש שדירה אחת תהיה בפטור ממס ודירה אחרת תהיה במסלול 10% גם זה בתחשיב פרטני.

מומלץ לקבל יעוץ מתאים, 073-2549512
עלות הגשת דוח שנתי 900+מע"מ 

 

תגיות
איך לבחור רואה חשבון לעסק קטן ? אישור עוסק פטור דוח שנתי לעוסק פטור הוצאות מותרות בניכוי המדריך המקיף עוסק פטור המדריך לעוסק הפטור הקמת שותפות במס הכנסה הקמת שותפות במע"מ זכויות עובדים חישוב הצמדה למדד תשומות הבנייה חישובי הצמדה למדד תשומות הבניה להב -לשכת ארגוני העצמאים והעסקים בישראל מדד המחירים לצרכן וויקפדיה מדרגות מס על הכנסה מיגיעה אישית מדרגות מס לעצמאי 2016 מדרגות מס ויקפדיה מדרגות מס על הכנסה פסיבית לשנת 2016 מדריך ביטוח לאומי מדריך מס על השכרת דירה מדריך מס על השכרת דירה בישראל מיסוי הכנסות משכר דירה מס דירת מגורים לתושב חוץ מס על השכרת דירה מעוסק פטור לעוסק מורשה משרד רואה חשבון בפתח תקווה עוסק מורשה עסקים קטנים ובינוניים-וויקפדיה פקודת השותפויות פתיחת עוסק מורשה פתיחת עוסק פטור פתיחת תיק שותפים קרן השתלמות לעצמאי רו"ח בפתח תקווה רואה חשבון רואה חשבון במרכז רואה חשבון בפ"ת רואה חשבון בפתח תקווה רואה חשבון בפתח תקווה יניב טולדנו רואה חשבון לעסקים קטנים ובינוניים רואה חשבון מומלץ בפתח תקווה רואה חשבון פ"ת רואה חשבון פתח תקווה רשות התאגידים-רישום שותפות שותפות- ויקפדיה שותפות מוגבלת -ויקיפדיה שיעורי ביטוח לאומי לעצמאים בשנת 2017 שירות של תיאום מס

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם